La câte absențe se scade nota la purtare? Tot ce trebuie să știe elevii despre acest criteriu de evaluare

10 mai 2024, 14:52 _____ Vizualizări
BZI.ro, în Informații utile

În această perioadă din ce în ce mai mulți elevi se întreabă la câte absențe li se scade nota la purtare. Astăzi veți afla totul despre acest criteriu de evaluare și ce legătură au absențele cu nota la purtare.

La câte absențe se scade nota la purtare

În toate școlile din țară media la purtare este reglementată de Statutul Elevului în vigoare. Acest document stabilește drepturile și regulile elevilor în ceea ce privește absențele de la cursuri.

Este important de menționat că elevii au dreptul de a li se consemna absența în catalog doar în cazul în care nu sunt prezenți la ora de curs. Consemnarea absenței nu poate fi folosită drept pedeapsă, dacă elevul se află la curs. Articolul 21 din acest document menționează că preavizul de exmatriculare se întocmește pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an școlar.

Acest preaviz se semnează de către profesorul diriginte și director și se înmânează elevului, fiind necesară și semnătura părintelui, tutorelui sau susținătorului legal dacă tânărul nu a împlinit 18 ani. Sancțiunea de exmatriculare, însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei.

Potrivit Statutului Elevului actualizat anul trecut există consecințe pentru absențele nejustificate. Aceste consecințe diferă în funcție de nivelul de învățământ al elevului. Pentru elevii din învățământul primar, fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu vor duce la scăderea calificativului la purtare, gradual, de la „Foarte bine” la „Bine”, „Suficient” și „Insuficient”.

Pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, regulile sunt similare, cu mențiunea că nota la purtare va fi scăzută cu un punct pentru fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate.

Cum se motivează absențele

Motivarea absențelor este un aspect important în reglementările privind absențele școlare. Potrivit Statutului Elevului, motivarea absențelor se face pe baza următoarelor acte: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar sau de medicul de familie și avizată de medicul școlar (dacă există), adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(a) de medicul școlar (dacă există) sau cerere scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unității de învățământ și aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învățătorul clasei.

Motivarea absențelor se face de către învățător sau diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Este important de menționat că parintele/tutorele legal are obligația de a prezenta personal actele justificative pentru absențele copilului lor, iar aceste acte trebuie depuse în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității elevului. Actele justificative vor fi păstrate de către învățător/diriginte pe tot parcursul anului școlar.

Elevii au dreptul la motivarea absențelor, dar absențele nejustificate pot avea consecințe serioase, inclusiv la cate absente se scade nota la purtare și exmatricularea în cazul acumulării unui număr excesiv de absențe. Este esențial ca elevii și părinții să fie conștienți de aceste reguli pentru a evita consecințele negative ale absențelor nejustificate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *