Actualitate

Lege nouă pentru spațiile comune din blocuri. Ce reguli trebuie să respecte vecinii de apartament

Publicat: 17 mai 2024
_____ Vizualizări 2 Comentarii
Lege nouă pentru spațiile comune din blocuri. Ce reguli trebuie să respecte vecinii de apartament
Legea spune foarte clar care sunt spațiile de uz comun pentru cei care stau la bloc.

S-a dat o lege nouă pentru spațiile comune din blocuri. Codul Civil reglementează clar care sunt părțile comune ale imobilelor de locuințe. Spațiile din blocurile de locuințe care nu pot fi utilizate în comun de către proprietari reprezintă obiectul unui drept de coproprietate forțată. Iată ce reguli trebuie să respecte vecinii de apartament.

Lege nouă pentru spațiile comune din blocuri

Legea spune foarte clar care sunt spațiile de uz comun pentru cei care stau la bloc.

(1) Sunt considerate părţi comune, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel:

a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafaţa construită, cât şi din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinaţiei construcţiei, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia; pentru eventuala suprafaţă excedentară proprietarii sunt titularii unei coproprietăţi obişnuite;

b) fundaţia, curtea interioară, structura, structura de rezistenţă, pereţii perimetrali şi despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile comune, acoperişul, terasele, scările şi casa scărilor, holurile, pivniţele şi subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii şi ascensoarele;

c) instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la branşament/racord până la punctul de distribuţie către părţile aflate în proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, precum şi alte asemenea părţi;

d) alte bunuri care, potrivit legii sau voinţei părţilor, sunt în folosinţă comună.

(2) Coşurile de fum şi de aerisire, precum şi spaţiile pentru spălătorii şi uscătorii sunt considerate părţi comune exclusiv pentru coproprietarii care utilizează aceste utilităţi în conformitate cu proiectul clădirii.

Cum se împart cheltuielile comune între locatari

„Administrarea, întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţii comune sunt în sarcina fiecărui coproprietar, care este obligat să suporte cheltuielile direct proporţional cu cota sa parte. Drept urmare, cota indiviză/cota parte din proprietatea comună este parte a ecuaţiei prin care se împart o serie de cheltuieli.

Cum ar fi reparaţiile efectuate spaţiilor comune din blocul de locuințe: uscătorul, casa scării, spălătoria, subsolul, acoperişul (terasa) blocului, etajul tehnic, uşa de la intrarea în bloc, pereţii exteriori ai blocului, conductele comune, ascensoarele etc”, prevede legea.

În cazul în care locatarii sunt constituiți într-o asociație de proprietari, comitetul executiv al asociației va stabili repartizarea cheltuielilor. Decizia se va aplica și pentru coproprietarilor care nu fac parte din asociația de proprietari.

Cei care stau la bloc trebuie să țină cont de regulile de conviețuire socială, dar și de costurile de întreținere  a blocului. Costul la întreținere este format din contribuții calculate pe număr de persoane și contribuții pentru suprafața utilă, denumite și cota parte de proprietate. Din totalul facturilor, primele cheltuieli scăzute sunt datoriile la asociație.

Anul 2024 a venit cu reguli noi pentru românii care stau la bloc. Viața la bloc implică respectarea mai multor reguli. De exemplu, proprietarii trebuie să țină cont de părerea vecinilor în momentul în care fac lucrări de renovare atât în interior, cât și în exterior. Au nevoie de autorizații de construcții în anumite cazuri, conform prevederilor legale. În cazul în care o intervenție afectează structura de rezistență a clădirii sau aspectul arhitectural, nu se poate executa decât cu autorizațiile și avizele necesare.

Comentarii
Adauga un comentariu