Eveniment-Social

Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei implementează în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021 proiectul ERASMUS +

Publicat: 09 iun. 2021
Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, implementează în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021, proiectul ERASMUS + KA1, "H.A.P.P.Y. „How to Activate Progress and Persuasion in Youngsters” („Cum să declanșezi progresul și să îi convingi pe tineri”), contract nr. 2020-1-RO01-KA101-078805

Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, implementează în perioada iunie 2020 – noiembrie 2021, proiectul ERASMUS + KA1, „H.A.P.P.Y. „How to Activate Progress and Persuasion in Youngsters” („Cum să declanșezi progresul și să îi convingi pe tineri”), contract nr. 2020-1-RO01-KA101-078805.

Obiectivele acestui proiect sunt formarea și consolidarea de noi strategii de lucru centrate pe elev în scopul reducerii abandonului școlar, crearea unei stări de bine la locul de munca și sprijinirea incluziunii pentru toți elevii și angajații școlii, aplicând noi metode de lucru, aplicarea de strategii inovative de predare-învățare pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor, dezvolatrea, în cadrul școlii, a unei dimensiune europeane a învățării și colaborarea cu parteneri din alte țări pentru implementarea de noi proiecte Erasmus. Beneficiari direcți ai acestui proiect de formare vor fi 10 dintre profesorii școlii care vor participa la stagii de formare în diferite organizații europene.

A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers”

O primă sesiune de formare s-a desfășurat deja în perioada 24 -30 mai 2021, când o echipă formată din 3 profesori ai școlii a participat la cursul de formare cu tema „A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers”, desfășurat în Barcelona, Spania.

În prezent, alți 4 profesori se află la cursul cu tema ”Strategies for Reducing Early School Leaving”, în Split – Croația.

Alți 3 colegi urmează să se deplaseze la Praga – Cehia, pentru a participa la cea de a treia mobilitate cu tema „Inovative Approaches to Teaching”, ce se va desfășura în perioada 12-18 iunie 2021.

Proiectul va oferi, prin informațiile primite și prin schimbul de bune practici realizat de către profesorii participanți în cadrul mobilităților, posibilitatea construirii unei strategii de lucru atât cu elevii, cât și cu profesorii, pentru a obține o stare de bine și pentru a preveni eșecul și abandonul școlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alți 3 colegi urmează să se deplaseze la Praga – Cehia, pentru a participa la cea de a treia mobilitate cu tema „Inovative Approaches to Teaching”, ce se va desfășura în perioada 12-18 iunie 2021.

 

Proiectul va oferi, prin informațiile primite și prin schimbul de bune practici realizat de către profesorii participanți în cadrul mobilităților, posibilitatea construirii unei strategii de lucru atât cu elevii, cât și cu profesorii, pentru a obține o stare de bine și pentru a preveni eșecul și abandonul școlar

Adauga un comentariu