Eveniment-Social

Lista cu punctajele profesorilor care vor Gradaţie de Merit în judeţul Iaşi

Publicat: 10 iul. 2020
Lista cu punctajele profesorilor care vor Gradaţie de Merit în judeţul Iaşi
Lista cu punctajele profesorilor care vor Gradaţie de Merit în judeţul Iaşi

Inspectoratul Școlar Județean din Iași a publicat lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea Gradației de Merit. În cadrul acestui concurs au participat 368 de cadre didactice și didactice auxiliare. Lista punctajelor profesorilor care vor Gradație de Merit în județul Iași poate fi consultată AICI!

Acordarea Gradației de Merit

An de an, zeci de cadre didactice din județul Iași beneficiază de cunoscuta gradație de merit. Cu toate că în această perioadă ar fi trebuit definitivate dosarele celor care și-au depus candidatura pentru acest bonus de performanță, pandemia de COVID-19 a blocat totul. Astfel, oficialii Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași anunță că întreg calendarul pentru gradații a fost decalat, urmând ca, în perioada următoare, să fie prezentat unul nou. Gradația de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea Educației Naționale (LEN) nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta se acordă, timp de cinci ani, prin concurs, și reprezintă o majorare cu 25 la sută a salariului de bază deținut pe perioada acordării gradației de merit. Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16 la sută din totalul posturilor didactice auxiliare și a 16 la sută din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control existente în luna februarie 2020 la nivelul ISJ. De aici se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflat în plată la 1 septembrie 2020. ISJ Iași, printr-o comisie specială, analizează dosarele candidaților și anunță beneficiarii pe baza unor criterii bine stabilite și care se bazează pe: performanțele obținute de profesori pe plan didactic și cu elevii, implicarea în proiecte și activități extrașcolare.

Care sunt schimbările importante în modul de acordare a gradațiilor de merit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Schimbări importante în modul de acordare a gradațiilor de merit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – UAIC din Iași. Totul a fost decis în Senatul instituției de la finalul lunii trecute. Este vorba despre revizuirea Metodologiei privind acordarea gradației de merit și a sporului de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași a fost revizuită Metodologia privind acordarea gradației de merit și a sporului de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare. Totul a avut loc într-o ședință a Senatului UAIC din 30 aprilie, 2020.

Este vorba despre Hotărârea cu privire la aprobarea revizuirii art. 3 alin. (1) lit. a) și a art. 6 lit. a) din Metodologia privind acordarea gradației de merit și a sporului de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare, care vor avea următorul cuprins: Art. 3 alin. (1) lit. a) Direcția Resurse Umane calculează, pentru anul următor, numărul total de sporuri de performanță academică și gradații de merit care ar putea fi acordate și transmite Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, cu avizul Rectorului, un document care cuprinde, pentru fiecare Facultate (și defalcat pentru fiecare departament, acolo unde este cazul) din cadrul UAIC.

Asta separat pentru posturile didactice, respectiv pentru posturile de cercetare, cu următoarele informații: numărul total al gradațiilor de merit care ar putea fi acordate potrivit legii; numărul gradațiilor de merit disponibile (calculat ca diferență între numărul total de gradații de merit care ar putea fi acordate și numărul gradațiilor de merit acordate și care nu expiră în anul de referință).

Rectorul va aproba calendarul de concurs

Pe de altă parte, Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, cu avizul rectorului UAIC, aprobă calendarul de concurs, care cuprinde: perioada în care se propun și aprobă Comisiile de evaluare a dosarelor de acordare a gradațiilor de merit și Comisiile de soluționare a contestațiilor la nivelul facultăților; perioada depunerii dosarelor de concurs; perioada de evaluare a candidaturilor; termenul privind comunicarea rezultatelor evaluării; perioada de depunere a contestațiilor; perioada de evaluare a contestațiilor; termenul de comunicare a rezultatelor evaluării contestațiilor; termenul de întocmire a propunerii centralizate privind acordarea gradațiilor de merit și de transmitere a acesteia către Senatul Universității „Cuza” în vederea validării.

Adauga un comentariu