Eveniment-Social

Măsuri de siguranţă la şedinţa comisiilor de specialitate din Consiliul Judeţean. Aleşii judeţului s-au obişnuit cu masca şi mănuşile în public

Publicat: 17 mart. 2020

La aceasta oară, în Sala Mare a Palatului Administrativ al judeţului Iaşi are loc şedinţa comisiilor reunite ale plenului Consiliului Judeţean Iaşi. Miercuri, de la ora 10.00, în aceeaşi sală se va desfăşura şedinţe de plen. Aceasta se va ţine însă în condiţii speciale din cauza pandemiei de Covid-19.

De altfel şi astăzi, în cadrul şedinţei comisiilor reunite, consilierii judeţeni au luat măsuri de siguranţă, au purtat măşti şi mănuşi pentru a nu intra în contact direct. De asemenea, au păstrat şi distanţă unul faţă de celălalt. Pe ordinea de zi a şedinţei de plen se afla circa 60 de proiecte de hotărâre.

Iată mai jos lista acestora:

Având în vedere prevederile art. 178 alin. (1) și ale art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (4), coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă plenul Consiliului Județean Iași în şedinţa ordinară pentru data de 18 martie 2020, începând cu ora 1000, în Sala „Iacob Negruzii” (modificată prin Dispoziţia nr. 316 din 16.03.2020 la Sala Virgil Săhleanu n.n.) din cadrul Instituţiei Prefectului Județului Iași, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean Iaşi din data de 17 februarie 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a domnului Liviu – Gabriel Vornicu și declararea vacant a locului deținut de acesta în cadrul Consiliului Județean Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean a domnului Ioan Stoian și declararea vacant a locului deținut de acesta în cadrul Consiliului Județean Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a doamnei Matei Laura.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a doamnei Zaharia Elena.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 163/22.07.2016.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Manager Spital „Sf. Parascheva” Iaşi – D-na Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚ)
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Consolidare, reabilitare și refuncționalizare Pavilion Administrativ”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Manager Spital „Sf. Parascheva” Iaşi – D-na Prof. Dr. Carmen DOROBĂȚ)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţie “Construire Centru de neuroexcelenţă” Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Manager Spital “Prof. Dr. Nicolae Oblu” – Dl. dr. Lucian EVA)
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi cu aplicare de 01.04.2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Manager Spital Pneumoftiziologie – D-na Dr. Cristina GRIGORESCU)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Manager Spital „Elena Doamna” – Dl. Dr. Gabriel MARTINESCU)
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de membru asociat al clusterului IMAGO-MOL, pe anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Președinte Cluster Imago – Mol – Dl. Șef lucrări dr. Vasile FOTEA)
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Iași – Consiliul Județean Iași în calitate de membru fondator al Asociației „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru” pentru anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține –Director Executiv – Dl. Mircea COSMA)
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al D.J.A.D.P. Iași pentru anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 280/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 280: Oțeleni, lim. Jud. Neamț, km. 18+094 – 20+378″.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 266/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 208G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecție DJ 280 D, km. 18+223-23+616″.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 269/29.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 208N: Lespezi (intersecție DJ 208)- Vânători, km. 1+000-6+720″.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii și vânzării prin Bursa Română de Mărfuri a masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona unor drumuri județene.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director DJADP Iași – Dl. Ciprian CIUCAN)
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS privind cererea de aderare a Municipiului Roman – Județul Neamț la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director ARSACIS – Dl. Iulian JELEA)
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale destinate persoanelor adulte din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Construire şi dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire şi racorduri utilităţi în str. V. Lupu, nr.80 cu acces din str. Hanciuc, jud. Iaşi”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial C.A. ROSETTI IAŞI” LOT 2.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii revizuite şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, modernizare și dotare, în vederea schimbării de destinație, din sală de sport în centru de zi în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidențial Bucium Iași” – Componenta 2.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție revizuite și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și schimbare de destinație din Centru rezidențial Sf. Stelian Pașcani în Centru de zi Sf. Stelian, Pașcani, str. M. Kogălniceanu, nr. 2, Oraș Pașcani, jud. Iași”, în cadrul proiectului “Închiderea Centrului rezidenţial Sf. Stelian, Pașcani, jud. Iași”.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 186/26.06.2019 aferent obiectivului de investiție „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Comună Miroslava, sat Cornești, jud. Iași, NC 79428″ în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 177/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investiție „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 1,2 și 3, Mun. Pașcani, Jud. Iași” – în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, jud. Iași” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 178/26.06.2019 aferent obiectivului de investiție „Construire și dotare casa de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Morilor, cvartal 47, loturile 4, 5, 6 și 8, Mun. Pașcani, Jud. Iași” în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial Sf. Stelian Pașcani, jud. Iași” al Direcției Generale de Asistență Socială Protecția Copilului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 181/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investiție „Construire și dotare casa de tip familial P+1E, Împrejmuire și racorduri utilități (str. Brândușa, nr. 7), Jud. Iași” în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” LOT 1, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 182/26.06.2019 aferent obiectivului de investiție „Construire și dotare casă de tip familial P+1E și Împrejmuire (str.Azilului, nr.1 Iași), în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” al Direcției Generale de Asistență Socială Protecția Copilului.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investiție „Construire și dotare casa de tip familial P+1E și Împrejmuire (str. Strugurilor, nr.41A1, Iași)” în cadrul proiectului „Închiderea Centrului rezidențial C.A. Rosetti Iași” – LOT 1 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 170/26.06.2019 privind aprobarea Proiectului „Închiderea Centrului Rezidenţial „Sf. Stelian”, Pașcani, judeţul Iaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr.171/26.06.2019 pentru aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului Rezidenţial ”C.A. Rosetti” Iaşi, judeţul Iaşi- LOT 1” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 172/26.06.2019 privind aprobarea Proiectului ”Închiderea Centrului Rezidenţial ”C.A. Rosetti” Iaşi, judeţul Iaşi- LOT 2” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC Iași – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea restituirii creanțelor bugetare în sumă de 4.268.161,28 lei în cadrul proiectului „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” Cod SMIS 127169, derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General DGASPC – Dl. Ion Florin)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire sistem de iluminat pentru parcarea destinată pasagerilor, extindere coloane de alimentare cu energie electrică din instalații de utilizare proprii, în Municipiul Iași, str. Moara de Vânt nr. 34, nr. cad. 158462″.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General Aeroportul Iași – Dl. Cătălin BULGARIU)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Garaje și platformă”.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director General Aeroportul Iași – Dl. Cătălin BULGARIU)
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Unităţii Administrativ – Teritoriale – Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Comun Gaz N-E Iaşi.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Președintele CJ Iași: dl. Dr. Ing. Măricel POPĂ)
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Unităţii Administrativ – Teritoriale – Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară PLAIURILE JIJIEI.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Președintele CJ Iași: dl. Dr. Ing. Măricel POPĂ)
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Președinte al Consiliului Județean Iași, dr. Ing. Măricel Popa la evenimentul Gala de Premiere „Omul Anului – Cartea Anului” la Ierusalim, Israel și a cheltuielilelor aferente.
Inițiator: Vicepreședintele CJ Iași: dl. Romeo OLTEANU
(susține – Șef Serviciu Comunicare: d-na Eliza CHIRICA)
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării domnului Președinte al Consiliului Județean Iași, dr. Ing. Măricel Popa la Congresul Economic al Guvernării Locale, Forumul Regiunilor celor Trei Mări, ediția a II-a, în perioada 2 – 3 aprilie 2020, la Lublin, Polonia și a cheltuielilelor aferente.
Inițiator: Vicepreședintele CJ Iași: dl. Romeo OLTEANU
(susține – Șef Serviciu Comunicare: d-na Eliza CHIRICA)
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Iași – Consiliului Județean Iași, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Șef Serviciu Comunicare – D-na Eliza CHIRICA)
Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Autorității în Comisia de evaluare a managementului Ansamblului Artistic Profesionist “Constantiv Arvinte” al Consiliului Județean Iași pentru anul 2019 și modificarea calendarului de desfășurare a a evaluării.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu APETREI)
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Iași, în calitate de membru fondator al Asociației ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century în Europe and Urban Memory, pe anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Iași – Consiliul Județean Iași la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pe anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Iași – Consiliul Județean Iași la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pe anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Direcția Proiecte – D-na Marieta AFILIPOAIE)
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizaţiei Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pe anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Direcția Juridică – D-na Gabriela ALUNGULESEI)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului de Intership al Consiliului Județean Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – consilier Cabinet Președinte – Dl. Vlad CIOBANU)
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere privind suprafețele locative cu destinația de locuințe din proprietatea județului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Iași, în vederea casării și radierea din inventarul domeniului public a unor mijloace fixe din administrarea SC „APAVITAL” SĂ.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa a unor spații afalte în incinta unităților sanitare, aflate în proprietatea publică a județului Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr. 25/1999.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea R.A. Aeroportul Iași în administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iași a suprafeței de 2.000 mp, parte din numărul cadastral 158454, UAT Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât locuință situat în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.13 în suprafață de 47,00 mp Partidului Verde – Organizaţia Judeţeană Iaşi.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public al județului Iași. ANEXE – partea 1, ANEXE – partea 2, ANEXE – partea 3
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației județului Iași, Consiliul Județean Iași, în calitate de membri fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS IAȘI pe anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv ADIS IAȘI – Dl. Răzvan GHEORGHIU)
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 69/2020 privind aprobarea modificării componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Preşedinte ATOP – Dl. cons. jud. Marius OSTAFICIUC)
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia Culturală Geto-Dacii din Moldova în scopul realizării în parteneriat a Festivalului Getodava Dobrovăț, ediția a III-a, în perioada 25 aprilie – 3 mai 2020, în județul Iași și alocarea sumei de 31.650 lei în acest sens.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA)
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Parohia “Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” din sat Giurgești, comună Costești, județul Iași pentru realizarea în parteneriat a proiectului “Verde la Bucurie” ce va desfăşura în perioada 20 iunie – 30 august 2020, în județul Iași și alocarea sumei de 5300 lei în acest sens.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA)
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași și Asociaţia Iubire și Încredere în scopul realizării în parteneriat a Festivalului – Concurs Coral Internațional pentru Tineret “Gavriil Musicescu”, ediția a VIII-a, în perioada 1-5 iulie 2020, la Iași și alocarea sumei de 49.500 lei în acest sens.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Președinte Comisia pentru Cultură – D-na consilier județean Mihaela IVANCIA)
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Formularului Cerere pentru Acord de cooperare pentru persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni (evenimente/manifestări) sau proiecte de interes public județean privind: “educaţia”, „cultura”, “tineretul” și a formularului cadru pentru Acord de Cooperare încheiat în acest sens.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Președintele Comisiei pentru Învățământ,Cercetare Științifică, Cultură, Culte – D-na consilier județean Mihaela Ivancia
Președintele Comisiei pentru Tineret, Sport și Turism – Dl. consilier județean Vasile Cotiugă)
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale şi activități de tineret) conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 158/27.04.2017.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține- Secretar General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ-DĂSCĂLESCU)
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2020.
Inițiator: Președinte: Dr. Ing. Măricel POPĂ
(susține – Director Executiv Direcția Economică – D-na Elena ARVINTE)
Diverse
ART.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Activitate – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași.

ART.3 Consilierii județeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art. 179 alin. (6), art. 134 alin. (5), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

ART.4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
Secretarul General al Județului Iași,
Direcția Juridică,
Biroul Comunicare.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Adauga un comentariu