Local

Măsuri pentru începerea noului an școlar, la Iași. Instituția Prefectului Județului a făcut anunțul

Publicat: 02 sept. 2020
elevi cu mască în clasă
Eugen Teodorovici cere Guvernului să modifice programul elevilor

Începerea școlii este un eveniment de mare interes și care trebuie pregătit cu mare atenție în condiții de pandemie. Astfel, Instituția Prefectului Judelui Iași transmite informații cu privire la Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării. Acest ordin face referire la aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/ instituţiilor de învăţământ de pe teritoriul județului Iași în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Măsuri pentru începerea noului an școlar, la Iași

Documentul reglemetează măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile/instituţiile de învăţământ.

Din punct de vedere sanitar, direcţiile de sănătate publică vor informa până la data de 7 septembrie Inspectoratul Şcolar Judeţean, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, iar până la data de 10 septembrie, în funcţie de aceste date, de particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va propune Inspectoratului Şcolar Judeţean aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ.

Scenarii de organizare și desfășurare a cursurilor

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de

învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor  normelor de protecţie

Scenariul 2 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi

Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte

clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor

de protecţie

Scenariul 3 Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi / lecţii online

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituţiile de învăţământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.

Ghiduri privind măsuri sanitare și de protecție

De asemenea, Ordinul cuprinde ghiduri privind măsuri sanitare şi de protecţie pentru fiecare nivel educaţional în parte. Conform acestor ghiduri:

 • în cazul tuturor ciclurilor de învăţământ,  intrarea la cursuri se va face eşalonat,  pe mai multe uşi de acces, la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri.
 • Traseele vor fi prestabilite la deplasarea în interiorul instituţiei de învăţământ cu păstrarea distanţei de 1 m între copii/elevi.
 • Purtarea măştii de protecţie în interiorul unităţii de învăţământ este obligatorie în cazul personalului didactic şi al elevilor începând din clasele primare.
 • Igiena mâinilor trebuie să se realizeze frecvent, dar  şi dezinfecţia şi aerisirea claselor de curs trebuie realizate zilnic. În fiecare zi se va face şi dezinfecţia diverselor materiale didactice utilizate la orele de curs.
 • Începând din clasele primare,  să se asigure distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă.
 • Pe lângă triajul observaţional de la domiciliu, se va efectua evaluarea stării de sănătate la prima oră de curs.
 • Începând cu clasele primare,  prezenţa la orele de curs se va face în procent de 50%, prin rotaţie la 1-2 săptămâni.

„Depunem toate eforturile pentru începerea anului şcolar în siguranţă. Este importantă distanţarea socială, dar şi respectarea măsurilor de igienă care sunt deja cunoscute. Condiţiille în care se va desfăşura acest an şcolar: distanţare, dezinfecţie, portul măştii. Adaptarea acestor condiţii la fiecare unitate şcolară a impus un efort maxim în ultimele două luni”, a declarat ministrul sănătății, Nelu Tătaru.

Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților

Actul normativ mai prevede informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentant legal cu privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2.

 • La apariţia într-o clasă din unitatea de învăţământ, a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV-2, se suspendă cursurile clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile.
 • La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale întregii unităţi de învăţământ, pe o perioada de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;
 • La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, aceştia au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP despre eveniment.

În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

 • curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
 • dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete, în colaborare cu DSP;
 • pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi la domiciliu.
Adauga un comentariu