Actualitate

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, oferă explicații privind scandalul burselor pentru elevi

Publicat: 06 ian. 2022
ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu în birou

Ministrul Educației, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, a oferit explicații cu privire la scandalul burselor pentru elevi. Oficialul a declarat, joi la prânz, referitor la bursele de merit ale elevilor, că acestea au un cuantum cu 400 de milioane mai mult față de anul 2021.

Cîmpeanu a mai spus că, exclusiv pentru clasele a V-a și a IX-a, există posibilitatea să fie revizuite criteriile:

”Toți banii alocați pentru burse vor fi cheltuiți pentru burse elevi. Dacă va fi cazul, pe baza rezultatelor după primul semestru, exclusiv clasa a V-a și a IX-a, vom revizui criteriile. Bugetul pentru burse reprezintă de 4 ori mai mult decât pentru 2020. În 2021 am început cu un buget de 540 milioane de lei pentru prima dată plătiți de stat (nu de primării, n.red.). Am luptat și am obținut o suplimentare de 400 milioane de lei față de anul trecut, până la 1,03 miliarde”, a spus ministrul Educației, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu.

Criteriul de acordare a burselor de merit s-a modificat

Ministrul Educației reacționează la o zi după ce a publicat în Monitorul Oficial ordinul prin care a decis ca bursele de merit să se acorde din semestrul II al acestui an școlar pentru elevii cu medii peste 9,50, față de 8,50 cum era până acum.

Acuzat de asociațiile de elevi că “taie bursele a peste 700 000 de elevi”, Sorin Cîmpeanu susține într-o luare de poziție emisă de Minister pe care o semnează că “cuantumul burselor a crescut de la valori derizorii în multe cazuri în anul 2020 (6 lei/lună sau 8 lei/lună) la 500 lei/luna bursa de performanță și 200 lei/lună bursa de merit.

“Cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020. Întrebare: UNDE este «tăierea» numărului de beneficiari ai burselor de merit?”, continuă ministrul Educației.

Reacția lui Sorin Cîmpeanu vine după ce Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Vâlceană a Elevilor și Asociația Elevilor din București și Ilfov l-au acuzat că a tăiat bursele “a peste 700 000 de elevi“.

Bursele de studiu vor fi acordate celor cu media între 7,50 și 9,50, în loc de 7,00-8,50, cum era pragul în ordinul precedent. Măsurile fuseseră anunțate de ministrul Educației încă din 6 octombrie 2021. Tot atunci au fost anunțate și noile cuantumuri minime ale burselor:

500 lei, pentru bursă de performanță,
200 lei, pentru bursă de merit,
150 lei, pentru bursă de studiu,
200 lei, pentru bursă de ajutor social.

Care sunt noile criterii 

A fost eliminat și la bursele de merit criteriul notei la purtare, acesta fiind asimilat mediei semestriale 9,50.

(1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;

d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;

e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată și publicată de ME.

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e).

Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.
Adauga un comentariu