Local

Municipiul Iaşi trece în scenariul galben începând de mâine dimineaţă. Restaurantele vor relua activitatea la 30% din capacitate – DOCUMENT

Publicat: 16 apr. 2021
restaurant deschis fără clienți
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi va delibera astăzi, 16 aprilie 2021, online trecerea municipiului Iaşi în scenariul galben

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi va delibera astăzi, 16 aprilie 2021, online trecerea municipiului Iaşi în scenariul galben. În aceste momente se redactează hotărârea şi se fac pregătiri pentru ca municipiul să treacă de la scenariul roşu (care expira la ora 00.00) la cel galben de mâine dimineaţă.

Instituţia Prefectului Județului Iași a transmis datele referitoare la indicele de infectare cu COVID-19 la mia de locuitori din municipiul Iași şi pentru fiecare localitate din judeţ. Dacă în cursul zilei de ieri, 15 aprilie 2021, observăm faptul că indicile scăzuse sub 3 la mia de locuitori, astăzi acest trend se menţine.

Municipiul Iași a ieșit din scenariul roșu şi are un indice de 2,72 infectări cu COVID-19 la mia de locuitori.

De altfel, la ora redactării articolului, în total în judeţul Iași sunt 3 localităţi care au un indice mai mare de 4 infectări la mia de locuitori:

VALEA LUPULUI 4,52
BÂRNOVA 4,29
REDIU 4,06

Municipiul Iași revine în scenariul galben pentru restaurante, cafenele și sălile de spectacole

În municipiul Iași rata incidenței cumulate în ultimele 14 zile este de 2,72 la mia de locuitori și, conform reglementărilor legale, vor intra în vigoare măsurile caracteristice scenariului galben pentru restaurante, cafenele, sălile de jocuri și sălile de spectacole – restricții specificate în Horărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 79 emisă astăzi, 16 aprilie 2021, și care vor fi valabile începând de mâine, 17 aprilie, pentru următoarele 14 zile (până la ora 24 a zilei de 30 aprilie a.c.).

 • este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor (inclusiv cele din interiorul hotelurilor și pensiunilor), în interiorul clădirilor fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00-22,00.
 • este permisă organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 • este permisă activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu respectarea orarului de lucru stabilit.
 • sunt interzise activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte activități şi evenimente culturale.

Reamintim că rămân în vigoare celelate restricții stabilite la nivel național pentru întreaga perioadă a stării de alertă.

 • Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) atât în spații deschise, cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc) și desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.
 • Este suspendată defășurarea activității târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor.
 • Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci.
 • Este interzisă circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Decizia oficială a CJSU Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 119/11.03.2021 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 16.04.2021;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri   pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor la 14 zile la nivelul județului Iași prezentată de Direcția de Sănătate Publică Iași și înregistrată la Instituția prefectului județului Iași cu nr. 7192/16.04.2021;

Având în vedere datele statistice actualizate privind evidența populației puse la dispoziție de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 432/09.04.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Având în vedere că în municipiul Iași, rata incidenței cumulate a cazurilor de SARS CoV-2 în ultimile 14 zile este de 2,72/1000 de locuitori, se dispun, pentru următoarele 14 zile, începând cu ora 00:00 a zilei de 17.04.2021 până la ora 24:00 a zilei de 30.04.2021, următoarele măsuri:

 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent , este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00-22,00.
 1. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare și a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00-22,00.
 2. organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 3. activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 4. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte activități şi evenimente culturale sunt interzise .
 5. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc) și desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.
 6. defășurarea activității târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare este suspendată pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.
 7. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci, pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.
 1. operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, au obligația să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 21,00.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art. 2 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 Comitetul Local pentru Situații de Urgență Iași are obligația informării operatorilor economici/instituțiilor care desfășoară activități menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art. 4  Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași și Primăriei municipiului Iași.

Lista ratei de incidență pe fiecare localitate din județul Iași

1 MUNICIPIUL IASI 2,72
2 MUNICIPIUL PASCANI 1,71
3 ORAS HARLAU 3,07
4 ORAS PODU ILOAIEI 1,14
5 ORAS TARGU FRUMOS 2,70
6 A. I. CUZA 1,03
7 ANDRIESENI 3,68
8 ARONEANU 3,88
9 BALS 0,27
10 BALTATI 2,30
10 BELCESTI 0,55
12 BARNOVA 4,29
13 BIVOLARI 0,25
14 BRAESTI 2,80
15 BUTEA 1,17
16 CEPLENITA 1,89
17 CIOHORANI 1,03
18 CIORTESTI 2,36
19 CIUREA 2,39
20 COARNELE CAPREI 0,70
21 COMARNA 1,48
22 COSTESTI 1,10
23 COSTULENI 0,38
24 COTNARI 2,67
25 COZMESTI 0,36
26 CRISTESTI 2,56
27 CUCUTENI 2,93
28 DAGITA 0,21
29 DELENI 0,49
30 DOBROVAT 0,00
31 DOLHESTI 0,00
32 DRAGUSENI 0,00
33 DUMESTI 1,00
34 ERBICENI 0,87
35 FANTANELE 0,47
36 FOCURI 1,53
37 GOLAIESTI 2,54
38 GORBAN 0,67
39 GRAJDURI 0,21
40 GROPNITA 0,61
41 GROZESTI 0,00
42 HALAUCESTI 1,05
43 HARMANESTI 0,78
44 HELESTENI 0,00
45 HOLBOCA 2,57
46 HORLESTI 1,34
47 ION NECULCE 2,89
48 IPATELE 0,00
49 LESPEZI 1,92
50 LETCANI 0,13
51 LUNGANI 0,15
52 MADARJAC 0,00
53 MIRCESTI 1,02
54 MIRONEASA 0,33
55 MIROSLAVA 3,19
56 MIROSLOVESTI 1,66
57 MOGOSESTI SIRET 0,27
58 MOGOSESTI IASI 0,39
59 MOSNA 0,00
60 MOTCA 1,11
61 MOVILENI 0,98
62 OTELENI 2,20
63 PLUGARI 0,29
64 POPESTI 0,13
65 POPRICANI 2,11
66 PRISACANI 0,81
67 PROBOTA 0,55
68 RACHITENI 0,61
69 RADUCANENI 0,68
70 REDIU 4,06
71 ROMANESTI 0,58
72 ROSCANI 1,91
73 RUGINOASA 0,64
74 SCANTEIA 0,41
75 SCHEIA 0,00
76 SCHITU DUCA 1,01
77 SCOBINTI 0,79
78 SINESTI 0,91
79 SIPOTE 0,40
80 SIRETEL 0,69
81 STOLNICENI PRAJESCU 0,56
82 STRUNGA 1,42
83 TANSA 3,63
84 TATARUSI 0,93
85 TIBANA 0,85
86 TIBANESTI 1,57
87 TIGANASI 0,61
88 TODIRESTI 0,93
89 TOMESTI 2,77
90 TRIFESTI 1,02
91 TUTORA 1,33
92 UNGHENI 2,55
93 VALEA LUPULUI 4,52
94 VALEA SEACA 1,63
95 VICTORIA 0,68
96 VANATORI 1,50
97 VLADENI 0,24
98 VOINESTI 0,23

Adauga un comentariu