Local

Municipiul Pașcani plătește pentru elaborarea strategiei „Smart City”! Contractul este de 30.000 de euro

Publicat: 23 nov. 2021
Sediul Primăriei Pașcani, județul Iași
Primăria Pașcani vrea să acceseze fonduri europene pentru strategia "Smart City"

Administrația locală din municipiul Pașcani, județul Iași, intenționează să aplice o strategie care să ajute la debirocratizarea instituției. Licitația pentru elaborarea strategiei este programată pentru mijlocul lunii decembrie 2021. Prețul cel mai mic este un criteriu de departajare în cadrul procedurii

Primăria municipiului Pașcani, județul Iași, anunță noi achiziții. Astfel, pe data de 13.12.2021, este programată licitația pentru elaborarea unei de strategii de „Smart City”, menită să ajute la debirocratizarea activităților din administrația publică. Autoritatea contractantă este dispusă să plătească pentru strategie suma de 150.000 lei, fără TVA, adică 30.000 de euro.

„Având în vedere că prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, cheltuielile pentru elaborarea strategiei de Smart City sunt eligibile, s-a considerat că este oportună depunerea unei cereri de finanțare având ca finalitate și elaborarea documentului mai sus menționat. Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul municipiului Pașcani prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office și front-office pentru serviciile publice furnizate”, se arată în caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se așteaptă la mai multe beneficii

Primăria municipiului Pașcani se așteaptă la o serie de beneficii ce vor rezulta din elaborarea strategiei.

„Beneficiile anticipate din planificarea strategică sunt: reducerea birocrației pentru cetățeni (analiza nevoilor și obiectivelor de simplificare, stabilirea obiectivelor generale în materie de simplificare, implementarea efectivă a măsurilor de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor), creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică (facilitarea dialogului între autoritatea publică locală și cetățeni), precum și consolidarea planificărilor strategice. Orașul «smart» este acela care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, a reduce poluarea și consumul de energie, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănătate și educație”, se mai arată în documentația procedurii.

La mijlocul anului 2020, Primăria Pașcani a lansat proceduri și pentru achiziția de utilaje.

Primăria Pașcani a anunțat altă strategie, dar nu s-au prezentat ofertanți

Recent, Primăria Pașcani a lansat altă licitație, pentru achiziția unor servicii de elaborare a „Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală a Municipiului Pașcani pentru perioada 2020-2027” și servicii de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Însă, la sesiunea de depunere a ofertelor nu s-au prezentat ofertanți. Procedura a fost organizată și în luna mai 2021, dar a fost anulată din același motiv. Valoarea estimată a contractului este de 300.000 de lei, fără TVA, aproape 60.000 de euro. Grupul țintă era reprezentat de 75 de angajați din Primăria Pașcani. În trecut, Primăria Pașcani a elaborat alte strategii de dezvoltare.

Adauga un comentariu