Informații utile

Nr. zile concediu medical pentru pensionare pe caz de boală. Ce spune legea despre acest drept esențial al angajaților

Publicat: 05 ian. 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Nr. zile concediu medical pentru pensionare pe caz de boală. Ce spune legea despre acest drept esențial al angajaților
Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în cazul bolilor obișnuite sau al accidentelor

În caz de boală, concediul medical reprezintă un drept esențial al angajaților, oferind un interval de timp necesar pentru recuperare și vindecare. Indiferent dacă te afli în poziția de angajator sau angajat, este esențial să fii familiarizat cu condițiile în care poți solicita sau oferi concediu medical și să cunoști care este nr. de zile de concediu medical pentru pensionare pe caz de boală.

Nr. zile concediu medical pentru pensionare pe caz de boală

Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în cazul bolilor obișnuite sau al accidentelor survenite în afara programului de lucru și are o durată maximă de 183 de zile într-un interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire.

Durata concediului și a indemnizației este extinsă în cazul unor afecțiuni specifice. Astfel, se oferă 1 an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare; 1 an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni, de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii; 1 an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; 6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Concediul medical cauzat de un accident de muncă sau boală profesională poate fi acordat pe o perioadă de maximum 180 de zile, indemnizația reprezentând 100% din media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni. Prelungirea peste 180 de zile se poate face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția medicală și rezultatele acțiunilor de recuperare.
Medicul poate decide, după caz, prelungirea concediului medical, reluarea activității, schimbarea locului de muncă sau pensionarea pe caz de boală.

Pentru concediul medical pentru prevenirea îmbolnăviriii și recuperarea capacității de muncă, angajații au posibilitatea să solicite reducerea cu o pătrime a timpului de lucru, iar această reducere poate fi acordată pe o perioadă de până la 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de concediu. Această opțiune include beneficii precum: indemnizație pentru reducerea timpului de muncă; concediu și indemnizație pentru carantină, în cazul unei boli contagioase; tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare, stabilit de medicul curant.

În cazul concediului medical pentru risc maternal, femeilor gravide sau lăuze care nu se află în concediu de maternitate și pentru care angajatorul nu poate asigura condiții de muncă fără riscuri pentru sănătatea lor sau a copilului li se poate acorda concediu medical pentru risc maternal.

Pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist în obstetrică-ginecologie, indemnizația de risc maternal poate fi acordată pe o perioadă de maximum 120 de zile, fie înainte, fie după concediul de maternitate. Indemnizația de risc maternal constituie 75% din media veniturilor lunare ale mamei din ultimele 10 luni.

Pensia de invaliditate de gradul I, II și III

Calculul indemnizației pentru concediul medical se diferențiază de metoda utilizată pentru concediul de odihnă și este determinat de diagnosticul medical și gravitatea afecțiunilor pentru care este necesar tratament și recuperare. Astfel, se realizează o medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, din totalul celor 12 luni care alcătuiesc perioada de cotizare. Această bază de calcul lunară este limitată la echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, lunar.

Pornind de la această bază, se determină media zilnică prin împărțirea sumei veniturilor din ultimele 6 luni la numărul de zile de stagiu din aceeași perioadă. Indemnizația pentru concediul medical este calculată prin înmulțirea mediei zilnice cu numărul de zile de concediu medical și procentul de acordare, în funcție de tipul de indemnizație.

Conform articolului 15 din Ordonanța de Urgență nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, se precizează că în situația în care medicul expert al asigurărilor sociale a emis avizul de pensionare pentru invaliditate, plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se efectuează până la sfârșitul lunii următoare celei în care s-a emis avizul, fără a depăși durata maximă de acordare a concediului, conform prevederilor articolului 14 alineatul (4) din aceeași lege.

În ceea ce privește pensia de invaliditate de grad I sau II, se observă că, potrivit dispozițiilor articolului 56 alineatul (1) lit. c) teza a III-a, raportul de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă.

Conform articolului 69 lit. c) din Legea Pensiilor nr. 263/2010, invaliditatea de gradul III este caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, permitând persoanei să presteze o activitate profesională corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă. În acest caz, salariatul poate lucra, cu posibilitatea de a cumula pensia cu salariul, însă doar pentru jumătate de normă. Evaluarea capacității de muncă în vederea stabilirii gradului de invaliditate se efectuează, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacității de muncă. Astfel, nr. zile concediu medical pentru pensionare pe caz de boală se calcuelaza pe baza unor evaluări medicale, în conformitate cu natura afecțiunii.

Adauga un comentariu