Stiri si curiozitati

Pentru ce se citește Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril? Iată cum să te rogi pentru a primi binecuvântarea divină

Publicat: 15 mai 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Pentru ce se citește Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril Iată cum să te rogi pentru a primi binecuvântarea divină
Pentru ce se citește Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril? Pentru protecție divină, dar și pentru ajutor și înțelepciune în problemele noastre, oricât de mari sau mici ar fi

Mulți dintre noi ne-am întrebat pentru ce se citește acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Acesta este citit în tradiția ortodoxă pentru a te proteja de cele rele și de păcat, dar și pentru a primi protecția din partea arhanghelilor și a tuturor îngerilor.

Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este o rugăciune de recunoștință și slavă adusă celor mai importanți îngeri din oastea cerească. Arhanghelul Mihail este considerat apărătorul poporului lui Dumnezeu și conducătorul tuturor îngerilor. Acest acatist, care se citește de trei ori pe zi, pentru a cinsti Sfinții Arhangheli, te va ajuta să te ferești de rele și să te aperi de orice blestem sau rău făcut asupra ta.

Pentru ce se citește Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

Acest acatist este una dintre cele mai frumoase rugăciuni scrise în cinstea îngerilor și este citit în tradiția Bisericii Ortodoxe în diferite situații, atât în timpul slujbelor bisericești, cât și în rugăciunile personale ale credincioșilor. Acatistul nu este dedicat doar Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, ci tuturor îngerilor, recunoscând importanța și prezența lor în viața credincioșilor. În timp ce Sfântul Arhanghel Mihail este considerat în mod special apărător împotriva răului și al dușmanilor nevăzuți, ceilalți îngeri sunt, de asemenea, venerați și invocați pentru mijlocirea lor în fața lui Dumnezeu.

Motivul principal pentru care se citește acest acatist este ca o rugăciune de protecție. Arhanghelul Mihail este cunoscut drept apărător împotriva răului și al dușmanilor văzuți și nevăzuți. Credincioșii citesc acest acatist în căutarea protecției divine împotriva ispitelor, a pericolelor și a influențelor malefice din viața lor. De asemenea, acesta se poate citi și atunci când ai nevoie de îndrumare sau ghidare, arhanghelii fiind considerați mesagerii lui Dumnezeu și purtătorii de lumină și înțelepciune. Prin citirea acatistului, credincioșii își exprimă dorința de a primi îndrumare și înțelepciune divină în viața lor.

Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

Acesta este acatistul care trebuie citit de cel puțin de trei ori pe zi: o dată dimineața, seara și înainte de culcare, pentru a putea avea protecție divină și pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu.

Condac 1

Pe căpeteniile îngerilor Treimii, pe Mihail și Gavriil, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznic, care ne acoperim cu ari­pile amândurora și din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unuia grăind: bucură-te, slujitorule al Legii, iar altuia zicând: bucură-te, îngere al darului!

Icos 1

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul tuturor; de aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție:
Bucură-te, făptură a Minții celei ce a făcut lumea;
Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină;
Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;
Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii;
Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, apărătorule de foc al cerului;
Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice;
Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare;
Bucură-te, arzătorule al duhului celui nemulțumitor;
Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit;
Bucură-te, prin care satana s-a surpat;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Condac 2:

Pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat: «Să stăm bine și să luăm aminte», cântând Sfintei Treimi: Aliluia!

Icos 2:

Gavriil, al minților celor ascunse și al tainelor Celui Preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor spunându-le. Pentru aceasta, cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție:
Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute;
Bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței;
Bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu;
Bucură-te, că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă;
Bucură-te, că întru această știință înveți pe față pe oameni;
Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești;
Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare;
Bucură-te, arătarea multor neștiințe;
Bucură-te, că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie;
Bucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria;
Bucură-te, prin care întristarea a fost îndepărtată afară;
Bucură-te, Gavriile, îngere al darului!

Condac 3

Proorocului Daniel mai mult decât tuturor proorocilor ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a iconomiei, preamare Gavriile; și pe el l-ai înțelepțit a cânta cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat; și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine; pentru aceea mărim puterea ta, zicând:
Bucură-te, cel ce ești mai puternic decât focul;
Bucură-te, cel ce ești mai ascuțit decât văpaia;
Bucură-te, cel ce ai înecat oștile egiptenilor;
Bucură-te, cel ce ai învins cetele canaanenilor;
Bucură-te, că pe Moise și Aaron i-ai întărit;
Bucură-te, că pe Iisus al lui Navi îndrăzneț l-ai făcut;
Bucură-te, cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat;
Bucură-te, cel ce pe Simion al amoreilor l-ai lovit;
Bucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Vasanului;
Bucură-te, pază a marelui Moise;
Bucură-te, prin care se pierd cei rău-credincioși;
Bucură-te, prin care dreptcredincioșii se înalță;
Bucură-te, Mihaile, slujitorule al Legii!

Pentru ce se citește Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril? Pentru protecție divină, dar și pentru ajutor și înțelepciune în problemele noastre, oricât de mari sau mici ar fi.

Adauga un comentariu