Economic Local

Peste 10 milioane de lei alocate primăriilor din județul Iași pentru lucrări de cadastru

Publicat: 21 iul. 2021
Peste 10 milioane de lei alocate primăriilor din județul Iași pentru lucrări de cadastru

69 de primării din județul Iași primesc finanțare pentru realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale, gratuit pentru cetățeni. Fondurile provin din cea de-a șaptea etapă de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, lansată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

 

Cele 69 de primării eligibile vor semna cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Iași contractele pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică – Etapa VII de Finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Aceste contracte trebuie încheiate într-o perioadă de maximum 60 de zile și au o durată de 18 luni.

Primăriile vor încheia contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, cu prioritate din extravilan, cu o persoană autorizată să realizeze lucrări de cadastru. Suma alocată fiecărei primării este de cel mult 160.000 de lei. În cadrul Finanțării VII, primăriile din județul Iași au la dispoziție, în total, peste 10,8 milioane de lei.

Banii vor fi virați în conturile primăriilor după deschiderea noilor cărți funciare aferente imobilelor recepționate.

Persoane fizice abilitate să presteze servicii de cadastru sistematic sunt cele autorizate de OCPI în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia sau persoane juridice autorizate de ANCPI în clasele I, II sau III.

Contractele pentru realizarea cadastrului sistematic vor avea ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes național și terenuri agricole care fac obiectul plăților prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

În prezent, din totalul de 98 UAT-uri din județul Iași, în  31 localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro

 

Atașat găsiți lista celor 69 de primării care vor semna contractele pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale – Etapa VII de Finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)

 

Purtător de cuvânt: Giuliano Popa
Adauga un comentariu