Economic Local

Peste 10 milioane de lei vor fi cheltuiți pentru extinderea rețelei de apă și canalizare. Care sunt localitățile prinse în proiect

Publicat: 13 mai 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Peste 10 milioane de lei vor fi cheltuiți pentru extinderea rețelei de apă și canalizare. Care sunt localitățile prinse în proiect
În satul Stânca din comuna Comarna, va fi estins sistemul de apă și canalizare

Primăria comunei Comarna cheltuie peste 10 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă și canalizare din satul Stânca

Procedura de licitație a fost publicată recent pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice, iar firmele interesate pot depune ofertele financiare până la data de 27 mai 2024, ora 15.00.

Peste 10 milioane de lei cheltuie Primăria Comarna pentru extinderea rețelei de apă și canalizare

Potrivit informațiilor publicate pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), contractul privind lucrările de proiectare și execuție pentru investiția „Extindere rețea apă și canalizare, în sat Stânca, comuna Comarna, județul Iași” are o valoare de 10.940.367 de lei, fără TVA. Este important de știut faptul că proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar contractul de lucrări are clauză suspensivă.

„Clauză suspensivă. Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se de respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire”, se arată în caietul de sarcini al procedurii de licitație.

Proiectul are în vedere îmbunătățirea condițiilor de viață

Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, calității mediului și eliminarea surselor de poluare.

„Estinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare va permite dotarea gospodăriilor și a tuturor unităților sociale și de producție cu instalații sanitare interioare și implicit menținerea populației în spațiul rural prin asigurarea unui nivel corespunzător al nevoilor igienico-sanitare.

De asemenea extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare va avea ca efect: dezvoltarea și modernizarea spațiului rural, protecția și îmbunătățirea stării de sănătate prin prevenirea riscului bolilor hidrice. Comuna Comarna face parte din asociația regională zona de nord-est, creată în scopul dezvoltării economice și sociale a localităților membre. Comuna se află în estul județului, pe malul drept al Jijiei. Este traversată de șoseaua națională DN28, care leagă Iașul de punctul de trecere al frontierei cu Republica Moldova de la Albița. Din acest drum, în satul Osoi se ramifică șoseaua județeană DJ249B care duce spre est la Pașcani”, se mai arată în documentele procedurii de licitație de pe SEAP.

Peste 10 milioane de lei va cheltui Primăria Comarna pentru extinderea rețelei de apă și canalizare din satul Stânca. Procedura de licitație a fost lansată pe SEAP.

Adauga un comentariu