Eveniment-Social

Pregătiri pentru noi clase de învățământ dual pe raza Municipiului Iași

Publicat: 18 mart. 2020

În conformitate cu metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, primarul Mihai Chirica a semnat șapte dintre contractele de parteneriat încheiate între companiile care au solicitat formarea profesională în sistem dual a elevilor pentru diverse calificări cerute pe piața muncii, pe de o parte, și unitățile școlare de profil, de cealaltă parte.

Potrivit planului de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2020-2021, în urma centralizării solicitărilor operatorilor economici parteneri de practică, vor fi create clase organizate în sistem dual în cadrul a 10 unități școlare de pe raza Municipiului Iași, cu un total de 215 elevi, conform tabelului de mai jos.

Cele șapte unități fac parte din cele nouă unități de învățământ aflate în administrarea Municipiului Iași pentru care există solicitări ale agenților economici în vederea înființării de clase în sistem dual în anul școlar 2020-2021. Au rămas nesemnate contractele pentru Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași și Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”.

Planul de școlarizare pentru învățământ dual în anul școlar 2020-2021, avizat de Ministerul Educației și Cercetării:

În esență, învățământul profesional și tehnic dual asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat încheiat între agenți economici, unități de învățământ, elevi și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află instituția școlară. Astfel, pe lângă pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate asigurate de către școală, operatorii economici vor asigura pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice, precum și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Adauga un comentariu