Actualitate

Prima versiune a Programului Operațional Nord-Est 2021-2027, publicată

Publicat: 05 iun. 2020
Programulu Operațional Regional Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană. În acest context, vom avea, în premieră un Program Operațional la nivel regional, în acord cu principiul descentralizării.

Ce este Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, protecția naturii și a biodiversității,  infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele propuse a fi finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice.  Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente.

„Este pentru prima dată când avem un Program Operațional la nivelul Regiunii Nord-Est. Privim cu entuziasm această nouă provocare, dar înțelegem pe deplin nevoia unei asumări responsabile și profesioniste din partea Agenției în tot acest proces. Nu o facem singuri, acest Program fiind construit împreună cu partenerii noștri din mediul public, universitar, privat, dar și al societății civile, care au avut și nădăjduim că vor avea în continuare contribuții substanțiale. Ambiția noastră comună este să legăm organic Regiunea Nord-Est de Europa, pornind de la nevoile noastre și fructificând oportunitățile de la nivel european. Avem convingerea că, la finalul procesului, va rezulta un Program Operațional Regional viu, ancorat în prezent, dar, mai ales, în viitor.”, declară Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Vezi AICI prima versiune a POR Nord-Est 2021-2027

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană.

Adauga un comentariu