Economic Local

Primăria Erbiceni extinde rețeaua de apă potabilă din comunitate! Valoarea lucrărilor este de 250.000 de euro

Publicat: 01 oct. 2020
Primăria comunei Erbiceni investește aproximativ 250.000 de euro pentru extinderea rețelei de distribuție a apei potabile spre satul Bârlești
În satul Bârlești, din comuna Erbiceni, locuitorii vor beneficia de apă potabilă, în urma extinderii rețelei de distribuție

În comuna Erbiceni s-au alocat fonduri pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă. Beneficiarii acestui proiect sunt consumatorii casnici din localitate. Procedura pentru realizarea lucrărilor este programată pentru jumătatea lunii viitoare

Extinderea rețelelor de apă potabilă continuă în județul Iași. Primăria comunei Erbiceni organizează, în data de 15.10.2020, o licitație pentru realizarea lucrărilor în cadrul primei etape. Valoarea investiției este de 1.203.511 lei, fără TVA, aproximativ 250.000 de euro. Oferta constructorilor cu prețul cel mai mic va fi declarată câștigătoare.

„Se vor realiza probele cerute de tehnologia de execuție: probe de compactare, probe de rezistență și etansietate, probe de rezistență pentru betoanele folosite, se vor folosi o serie de carotaje pentru a verifica exactitatea cerințelor de calitate impuse pe șantier, în ceea ce privește caracteristicile minime și maxime pentru materialele folosite în laboratoare autorizate. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forța de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției lucrărilor. Pentru o perioadă ofertată a garanției de bună execuție a lucrărilor sub 36 luni (inclusiv pentru garanția tehnică a echipamentelor și utilajelor tehnologice), oferta va fi considerată neconformă”, se arată în caietul de sarcini.

Lucrările urmează să fie executate în termen de două luni de la semnarea contractului.

Proiectul presupune extinderea rețelei în satul Bârlești, în zona proprietăților private

Rețeaua de distribuție a apei potabile va avea o lungime de 4.104 metri liniari.

„În prezent, satul Erbiceni beneficiază parțial de apă curentă. Rețeaua existentă este în administrarea regiei locale ApaVital Iași. Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor se realizează dintr-un rezervor suprateran cu o capacitate de 300 mc, amplasat în satul Erbiceni. Distribuția este realizată din țeava de PEHD De110. Această distribuție are o lungime de 2.300 metri. Prin soluția proiectată, în această fază se vor menține obiectivele propuse prin studiul de fezabilitate, respectiv: extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în satul Erbiceni și înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Bârlești. Lucrările se vor proiecta și executa pe domeniul public al comunei Erbiceni, din țeavă polietilenă de înaltă densitate PEHD 100, PN10, De 90-110”, se mai arată în documentația procedurii.

ApaVital SA extinde rețeaua de canalizare în zona Bucium, aflată în continuă dezvoltare

Totodată, Apavital SA, compania de apă-canal, extinde rețeaua de canalizare din zona Bucium. Recent a fost lansată o licitație pentru realizarea lucrărilor. Execuția are o valoare estimată de 772.046 lei, fără TVA, aproape 160.000 de euro. La procedură s-au înscris mai multe societăți: General Instalații SRL, Casrep SRL, Laurențiu H SRL, Hidroterm SRL, Alsim Invest SRL, Inbit SRL, asocierea Saga Energy SRL – SO.I.M SRL și asocierea Ema Agro-construct SRL – Cornell’s Floor SRL – Teleconstruct Company SRL. Comisia de evaluare va alege oferta cu prețul cel mai mic. Sunt vizate străzile Șt.O.Iosif, Teascului și stradela Dealul Bucium. Rețeaua de canalizare va avea o lungime de 1.260 metri liniari, în timp ce rețeaua de distribuție se extinde cu 155 metri liniari.

„Realizarea unui sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere asigură condiții de viață civilizată pentru locuitorii din zonele studiate. Conductele de alimentare cu apă există parțial, sunt subdimensionate, deci nu pot asigura debitul și presiunea apei la consumatori și nici realizarea unei rețele de hidranți exteriori. Alimentarea cu apă constituie, pentru centrele populate, o dotare indispensabilă care condiționează desfășurarea vieții igienice a oamenilor și intervine ca factor important în aproape toate procesele de producție industrială”, se arată în descrierea situației actuale.

Adauga un comentariu