Local

Proiect pentru incluziunea socială, derulat de GAL Rediu-Prăjeni! Investiții majore în capitalul uman din zona Iașului – GALERIE FOTO, VIDEO

Publicat: 24 iul. 2021
Conferința de lansare a proiectului POCU derulat de GAL Rediu-Prăjeni de la Primăria comunei Gropnița din județul Iași
GAL Rediu-Prăjeni implementează un proiect prin Programul Operațional Capital Uman pentru sprijinirea a 250 de persoane vulnerabile din localitățile componente

Grupul de Acțiune Locală Rediu-Prăjeni derulează un nou proiect privind incluziunea socială în zona județului Iași. Liderul proiectului este unitatea administrativ-teritorială Gropnița, valoarea finanțată fiind de 4,5 milioane de lei. Autoritățile vor ca 250 de persoane din zona vizată să fie integrate social în diverse domenii de activitate

Proiect important pentru sprijinirea comunității marginalizate din zona Grupului de Acțiune Locală (GAL) Rediu-Prăjeni. Autoritățile au demarat un proiect legat de sprijinirea a 250 de persoane din mai multe categorii din această regiune, obiectivul fiind derulat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Liderul proiectului este unitatea administrativ-teritorială Gropnița, iar partenerii acesteia sunt Școala Profesională Gropnița, Regiunea Rediu-Prăjeni, dar și Asociația Divina Providență. Conform celor de la GAL Rediu-Prăjeni, grupul țintă al proiectului este localizat sută la sută în mediul rural. Este vorba de 250 de persoane în risc de sărăcie și marginalizare socială din trei categorii vulnerabile.

Proiectul vizează integrarea a 75 de copii aflați în situații de dificultate, a 125 de persoane adulte șomere sau persoane fără ocupație. În calcul intră și 50 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență. În acest caz, proiectul se adresează în special vârsnicilor care locuiesc singuri și nu sunt autonomi și cei care nu beneficiază de sprijin în gospodărie. Persoanele din grupul țintă sunt localizate în comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de regiunea Rediu-Prăjeni, comunitate care include 8 comune din județul Iași – Gropnița, Movileni, Plugari, Rediu, Românești, Șipote, Valea Lupului, Vlădeni, dar și localitatea Prăjeni din județul Botoșani. În localitatea Gropnița s-au derulat și proiecte prin Compania Națională de investiții.

Sprijin pentru integrarea femeilor în comunitate

Reprezentanții GAL Rediu-Prăjeni au arătat că toți beneficiarii proiectului vor avea acces egal și nediscriminatoriu la activitățile și serviciile dezvoltate.

„La nivelul beneficiarilor, ținta de gen asumată este de minimum 35 la sută femei, țintă urmărită în special în componenta de ocupare. În sensul acesta, la înregistrarea celor 125 de adulți șomeri și persoane inactive, o atenție aparte va fi acordată femeilor, mai ales celor tradițional casnice, cu nivel redus de formare, mame singure, victime ale violenței”, a menționat Monica Chirvasie, managerul proiectului POCU.

Grupul de Acțiune Locală Rediu-Prăjeni este unul din cele mai active din zona Iașului, forul având mai multe proiecte depuse pentru sprijinirea comunităților din mediul rural.

Aproape 5 milioane de lei pentru cei 250 de beneficiari ai proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 4.836.748 lei, aproape 1 milion de euro. Din această sumă, cofinanțarea Uniunii Europene este de 4.802.289 lei. Proiectul se implementează în teritoriul GAL Rediu-Prăjeni pe o perioadă de 24 de luni. În calcul întră perioada 1 iulie 2021 – 30 iunie 2023.

„Obiectivele proiectului țin de reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de strategia de dezvoltare locală, respectiv Regiunea Rediu-Prăjeni. Proiectul este legat de dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri integrate adresate unui număr de 250 de persoane din grupurile vulnerabile. În cadrul proiectului, din grupul țintă, 35 la sută reprezintă persoane de sex feminin”, a menționat Monica Chirvasie, managerul proiectului.





Adauga un comentariu