Eveniment-Social

Promovarea strategiilor incluzive în context educațional, într-o experiență Erasmus pentru 4 cadre didactice de la Școala Gimnazială „Alecu Russo” din Iași

Publicat: 31 aug. 2021
În perioada 16-23 august 2021, patru profesori de la Școala Gimnazială ,,Alecu Russo” din Iași au participat la cursul de formare ,,Inclusion starts with I – Learning to live together!”, desfășurat la Roma, în Italia

În perioada 16-23 august 2021, patru profesori de la Școala Gimnazială ,,Alecu Russo” din Iași au participat la cursul de formare ,,Inclusion starts with I – Learning to live together!”, desfășurat la Roma, în Italia.

Activitatea de formare a fost organizată și susținută de New Horizons Malta, iar mobilitatea (a doua din cele trei fluxuri) face parte din programul Erasmus+ KA1, în cadrul proiectului „Crearea mediilor de învățare incluzive pentru toți elevii” (cod proiect KA101-078395), coordonator, director, prof. Oana-Mihaela Simionovici.

Cursul a oferit oportunitatea de a exersa și reflecta alături de participanți din alte țări europene (Grecia, Letonia, Slovenia, Spania, Polonia, Malta) asupra rolului pe care climatul incluziv îl are asupra stării de bine a elevilor și a școlii, în general, dar și de a contura o strategie coerentă și consistentă de incluziune în acord cu particularitățile mediului educațional românesc.

Obiectivele programului de formare au vizat: identificarea de soluții inovative pentru problemele de incluziune în clasele multiculturale; clarificarea și conceptualizarea termenilor de incluziune și excludere; dezvoltarea unor noi competențe specifice cadrelor didactice, relevante educației incluzive; creșterea motivației și a interesului în lucrul cu elevii proveniți din medii defavorizate; învățarea de noi metode de educație non-formală cu scopul integrării și includerii tuturor copiilor în clasă, dar și construirea unor strategii bazate pe practici educaționale recunoscute în întreaga lume de a reduce stereotipurile și prejudecățile asociate marginalizării și excluderii elevilor cu mai puține șanse.

Ce a surprins cursul

Cursul a surprins mai multe dimensiuni cheie ale incluziunii: intercunoaștere și interculturalitate, descoperirea culturii și a identității (cu conștientizarea stereotipurilor și prejudecăților prezente în clasă) cu accent pe crearea unui climat pozitiv în mediul școlar, promovarea competențelor cheie în învățarea pe tot parcursul vieții, instruirea diferențiată și valorificarea resurselor personale și de grup în gestionarea diversității prin strategii incluzive într-un context outdoor, tehnici și instrumente de lucru utile în medii incluzive centrate pe învățarea în grup. Totodată, au fost prezentate abordări ale conflictului și stiluri de rezolvare a situațiilor conflictuale prin elemente de bază ale educației incluzive: jocul de rol, teatru forum, tehnica mozaic, improvizația. Ultimele trei zile au constituit o incursiune în abordarea strategiilor de incluziune în școli prin expunerea unor metode creative de lucru atât în contexte indoor, cât și outdoor.

De asemenea, s-au analizat aspectele motivaționale și caracteristicile interculturale ale climatelor educaționale pornind de la programe de succes din cadrul țărilor participante (Grecia, Letonia, Slovenia, Spania, Polonia, România) și s-au oferit instrumente de lucru eficiente pentru gestionarea incluziunii în școală. Activitățile au fost realizate într-o manieră nonformală și s-a evidențiat importanța unei abordări bazate pe activități în grup, exerciții de energizare și de reflecție.

Cursul de formare a constituit, în egală măsură, un prilej de a schimba experiențe și practici educaționale cu ceilalți participanți din alte state europene, iar după finalizarea acestuia, cadrele didactice vor organiza activități cu profesorii, părinții și elevii în vederea diseminării și împărtășirii acestor experiențe profesionale valoroase.

 

Adauga un comentariu