Stiri si curiozitati

Psalmi de mulțumire. Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ajutor divin

Publicat: 12 oct. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Psalmi de mulțumire. Ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ajutor divin
Psalmii de mulțumire se citesc zilnic ca semn de recunoștință pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu.

Este bine să rostim cât mai des cu putință psalmi de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Acești psalmi se citesc după o rânduială anume, cu multă credință, smerenie și cu mintea eliberată de gânduri negre. Iată ce rugăciuni să rostești pentru a avea parte de ajutor divin.

Psalmi de mulțumire

Pe lângă rugăciunile de cerere, la fel de importante sunt și rugile de mulțumire și preaslăvire a divinității. Ca semn de recunoștință pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, putem rosti cât mai des cu putință cei mai puternici psalmi de mulțumire. Aceștia au o putere tămăduitoare deosebită și sunt făcători de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Psalmul 144 se citește în fiecare zi pentru a preamări bunătatea și puterea lui Dumnezeu.

,,Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfârşit. Neam şi neam vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti. Măreţia slavei sfinţeniei Tale vor grăi şi minunile Tale vor istorisi Şi puterea lucrurilor Tale înfricoşătoare vor spune şi slava Ta vor povesti. Pomenirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti şi de dreptatea Ta se vor bucura. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.

Bun este Domnul cu toţi şi îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvânteze. Slava împărăţiei Tale vor spune şi de puterea Ta vor grăi. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta şi slava măreţiei împărăţiei Tale. Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul intru cuvintele Sale şi cuvios întru toate lucrurile Sale. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei gârboviţi. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta şi de bunăvoinţă saturi pe toţi cei vii.

Drept este Domnul în toate căile Lui şi cuvios în toate lucrurile Lui. Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc pe El şi pe toţi păcătoşii îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea şi să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui, în veac şi în veacul veacului.”

De mare ajutor este și Psalmul 149, citit pentru a mulțumi divinității pentru toate binefacerile primite.

Pe lângă acest psalm de mulțumire, putem citi cât mai des cu putință la vreme de boală și grea suferință cei 10 psalmi cu puteri vindecătoare. Aceștia sunt de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. De asemenea, pentru a avea parte de spor în casă și înțelegere între cei dragi, putem rosti psalmi pentru liniștea în familie.

Ce rugăciune să rostești pentru a avea parte de binecuvântarea tuturor forțelor cerești

Rugăciunile sunt o cale de comunicare și comuniune cu divinitatea. Acestea sunt de grabnic ajutor în cele mai grele momente și îl ajută pe cel aflat în suferință să treacă mai ușor peste probleme și să își păstreze credința statornică.

Pe lângă rugăciunile tămăduitoare sau cele de cerere, este bine să rostim cât mai des cu putință și o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile primite. Această rugă se rostește timp de 40 de zile pentru îndepărtarea relelor, iertarea păcatelor și preaslăvirea divinității.

,,Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește‑mă pe mine, păcătosul, și‑mi iartă mie, nevrednicului robului tău, câte Ți‑am greșit în toată vremea vieții mele până acum și orice am păcătuit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu lucrul sau cu cuvântul, cu mintea sau cu gândul, din nesocotință sau din înfumurare, din multă trândăvie sau din lenevie: ori de m‑am jurat pe numele Tău cel sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am hulit în gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, sau am întristat, sau am mâniat cu ceva, sau am furat, sau m‑am desfrânat, sau am mințit, sau am mâncat pe ascuns, sau pe vreun prieten care a năzuit la mine l‑am trecut cu vederea, sau pe vreun frate l‑am necăjit și l‑am amărât, sau stând la rugăciune și la cântare, mintea mea cea rea a alunecat spre răutăți; sau m‑am desfătat peste cuviință, sau am râs nebunește, sau am spus glume, sau m‑am trufit, sau la măriri deșarte m‑am gândit, sau la frumusețe deșartă am privit și m‑am biruit de ea, sau am bârfit, sau m‑am lenevit la rugăciune, sau porunca duhovnicului nu am păzit, sau vorbe deșarte am grăit, sau altceva rău am făcut, sau acestea toate și mai mult decât acestea am făcut și nu le mai țin minte, miluiește‑mă, Doamne, și mi le iartă toate, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să adorm și să dorm, cântând, binecuvântând și slăvindu‑Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh. Amin.”

Psalmii de mulțumire se citesc zilnic ca semn de recunoștință pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu. Acești psalmi sunt făcători de minuni și de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

Adauga un comentariu