Psalmul 93, una dintre cele mai binecuvântate scrieri, citește-l pentru a-ți reda încrederea și speranța

13 mai 2024, 16:08,
BZI.ro, în Stiri si curiozitati

Psalmul 93 sau, cum mai este cunoscut, psalmul 94 în tradiția catolică, face parte din colecția de psalmi biblici și se consideră că David este autorul acestuia.

Psalmul 93 este strigătul uman plin de necaz și sfâșiat de probleme către Dumnezeu în fața nedreptății și a suferinței pe care o simte pe pământ. Citește acest psalm ori de câte ori te simți neajutorat sau ai nevoie de ajutor divin.

Ce reprezintă acest Psalm

Psalmul începe cu o invocare puternică către Dumnezeu ca fiind „Dumnezeul răzbunărilor”, exprimând dorința de dreptate în fața nedreptății și a celor mândri. Este o chemare la judecată divină împotriva păcătoșilor care se mândresc și comit fărădelegi.

În continuare, David descrie acțiunile celor răi, care ucideau văduvele, sărmanii și orfanii, crezând că Dumnezeu nu observă sau nu intervine. El îi îndeamnă pe cei neînțelepți să înțeleagă și să se pocăiască în fața lui Dumnezeu, care cunoaște toate gândurile și intențiile oamenilor.

În acest psalm se pune foarte mare accent pe fericirea omului care poate să primească corectarea dar și învățăturile lui Dumnezeu în zilele urâte și pline de rele, el fiind astfel călăuzit pe calea dreptății. Psalmul 93 evidențiază cel mai mult credința în Dumnezeu și că acesta nu își va părăsi niciodată oamenii Săi și că va judeca întotdeauna corect, chiar dacă acum nu pare așa.

De asemenea, este exprimată și recunoștința față de Dumnezeu și ajutorul Său, mai ales în timpurile dureroase sau dificile. Aici se menționează că Dumnezeu nu va lăsa pe cei răi să câștige, El pedepsindu-i atunci când va fi timpul, iar cei ce au fost și vor fi drepți vor fi răsplătiți întotdeauna.

Psalmul 93 este o exprimare foarte profundă a credinței și a speranței în dreptatea divină. Atât nedreptatea, cât și suferința umană pot fi, uneori, pentru noi mult prea mult, de aceea prin acest psalm Dumnezeu ne cheamă la credință și la înțelepciunea divină, pentru că cei drepți și corecți vor fi întotdeauna judecați după meritul lor. Trebuie doar să avem întotdeauna încredere în Dumnezeu.

Psalmul 93, spune-l de fiecare dată când ai nevoie de ajutor

Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit.

Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri.

Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii se vor făli?

Până când vor spune şi vor grăi nedreptate; grăi-vor toţi cei ce lucrează fărădelegea?

Pe văduvă şi pe sărac au ucis şi pe orfani i-au omorât.

Şi au zis: „Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob”.

Înţelegeţi, dar, cei neînţelepţi din popor, şi cei nebuni, înţelepţiţi-vă odată!

Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu priveşte?

Cel ce pedepseşte neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învaţă pe om cunoştinţa,

Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor, că sunt deşarte.

Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa pe el,

Ca să-l linişteşti pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.

Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său şi moştenirea Sa nu o va părăsi,

Până ce dreptatea se va întoarce la judecată şi toţi cei cu inima curată, care se ţin de dânsa.

Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?

Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul meu.

Când am zis: „S-a clătinat piciorul meu”, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie.

Doamne, când s-au înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.

Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii.

Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului şi sânge nevinovat vor osândi.

Dar Domnul mi-a fost mie scăpare şi Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele;

Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor şi după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.

Psalmul 93 este strigătul uman plin de necaz și sfâșiat de probleme către Dumnezeu în fața nedreptății și a suferinței pe care o simte pe pământ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *