Economic Local

Rețeaua de gaz va fi extinsă în 5 comune din județul Iași! Studiul de fezabilitate va costa 156.000 euro

Publicat: 20 iul. 2020
Rețeaua de gaz va fi extinsă în 5 comune din județul Iași, contractul având o valoare de 156.000 euro
Rețeaua de gaz va fi extinsă în 5 comune din județul Iași

Rețeaua de gaz va fi extinsă în 5 comune din județul Iași. Pentru realizarea documentației a fost alocată suma de 700.000 lei, fără TVA. Contractul se va desfășura pe o perioadă de 6 luni. După finalizarea documentației se vor cunoaște costurile exacte ale investiției

Rețeaua de gaz va fi extinsă în 5 comune din județul Iași. Pe data de 27.08.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice organizează o licitație pentru realizarea documentației, a unui studiu de fezabilitate. Investiția vizează comunele Tătăruși, Valea Seacă, Vânători, Lespezi și Sirețel. Valoarea estimată a contractului este de 700.000 lei, fără TVA, aproximativ 156.000 euro. Contractul se va desfășura pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

„Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini. Serviciile de proiectare se consideră finalizate la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire a studiului de fezabilitate”, se arată în caietul de sarcini.

Rețeaua de gaz va fi extinsă în 5 comune din județul Iași prin parcurgerea a două etape

Autoritatea contractantă cere operatorilor economici să respecte două etape: realizarea serviciilor de proiectare privind elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și realizarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

„Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă toată documentația necesară pentru prezentarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici relevanți pentru a demonstra necesitatea și oportunitatea unei investiții având ca obiectiv realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale și pentru a descrie soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi supuse aprobării în vederea materializării obiectivului investiției”, se mai arată în documentația procedurii.

Primăria Pașcani a alocat 360.000 euro pentru extinderea rețelei de gaz pe o lungime de 13 kilometri

În cursul acestei săptămâni, pe data de 22 iulie, Primăria Pașcani organizează o licitație pentru extinderea rețelei de gaz. Municipalitatea a alocat fonduri în valoare de 1.716.776, fără TVA, aproape 360.000 euro. Lucrările trebuie executate în termen de 12 luni. Garanția execuției trebuie să aibă o durată de minimum 36 luni.

„Străzile și sectoarele de stradă menționate sunt drumuri nemodernizate, pietruite, cu îmbrăcăminte din balast și piatră spartă, exceptând străzile Avram Iancu, Gâștești (zona Topile) și șoseaua Neamțului, cu partea carosabilă având îmbrăcăminte din mixturi asfaltice. Sectorul de stradă șoseaua Neamțului face parte din traseul drumului național DN28 A. De asemenea, se va avea în vedere faptul că se vor executa extinderi de conductă de gaz, aferente străzilor laterale care pleacă din strada Găștești, stradă cu îmbrăcăminte din mixturi asfaltice, acostamente și șanțuri betonate”, se arată în caietul de sarcini. Rețeaua va avea o lungime de 13 kilometri.

Comentarii
Adauga un comentariu