WoW!

Rugăciune pentru bolnavi către Sf. Nectarie din Eghina, făcător de minuni încă din timpul vieții

Publicat: 21 dec. 2023
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Rugăciune pentru bolnavi către Sf. Nectarie din Eghina făcător de minuni încă din timpul vieții
Denumit și "Taumaturgul" datorită darului său de a săvârși minuni, Sfântul Nectarie a devenit protectorul mănăstirii Radu Vodă din București

Rugăciunea pentru bolnavi către Sf. Nectarie, născut în anul 1846 în apropierea Constantinopolului, este recunoscută pentru faptul că aduce însănătoșire bolnavilor de cancer și ascultă rugăciunile femeilor incapabile să aibă copii. Ziua sa de prăznuire este pe 9 noiembrie.

Rugăciune pentru bolnavi către Sf. Nectarie din Eghina

Denumit și „Taumaturgul” datorită darului său de a săvârși minuni, Sfântul Nectarie a devenit protectorul mănăstirii Radu Vodă din București începând din 2002. Mănăstirea adăpostește părticele din moaștele sfântului într-o raclă specială, unde credincioșii din întreaga țară, inclusiv cei aflați în suferință sau necaz, vin să se roage pentru ajutor.

„O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre.

Ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus-pinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa?

Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. Ştim, o, alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te. Nu cunoaştem nici suferinţă şi nici durere pe care să nu le poţi alina. Nu cunoaştem nici o boală căreia tu să nu îi poţi aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credinţă şi în răbdare, şi să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri. Către Acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi cu rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Minunile săvârșite și canonizarea Sfântului Nectarie Taumaturgul

Printre minunile atribuite Sfântului Nectarie se numără aducerea ploii în timpul unei mari secete din insula Eghina, salvând recoltele și asigurând hrana pentru toți locuitorii. Această manifestare divină a câștigat devotamentul oamenilor pentru acest sfânt, ales al Duhului Sfânt.

Una dintre cele mai puternice rugăciuni către Sfântul Nectarie îi aduce mulțumire pentru binecuvântările sale tămăduitoare. Credincioșii îngenunchează în fața sfântului, cerându-i să mijlocească pentru ei în fața lui Hristos, având încredere că rugăciunile închinate vor aduce ajutor și eliberare de suferințe și necazuri.

Canonizarea Sfântului Nectarie Taumaturgul, cunoscut și sub numele de Vindecătorul sau Cel ce tămăduiește, s-a înfăptuit în anul 1961. În timpul vieții sale, Sfântul Nectarie a dobândit renume prin minunile săvârșite cu ajutorul rugăciunilor sale arzătoare, acordând ajutor celor care îi cereau sprijin. După trecerea sa la cele veșnice, mormântul său a devenit un loc de pelerinaj, iar ierarhii înalți ai Bisericii lui Hristos, impresionați de minunile petrecute acolo și constatând starea intactă a moaștelor sale, au hotărât să-l canonizeze pe Sfântul Nectarie în data de 9 noiembrie 1961.

În noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, Sfântul Nectarie a părăsit această lume și a trecut la cele veșnice. A fost înmormântat în mănăstirea pe care a ctitorit-o în insula Eghina, și anume Mănăstirea Sfânta Treime, unde credincioșii vin pentru a închina această rugăciune pentru bolnavi către Sf. Nectarie.

Adauga un comentariu