Stiri si curiozitati

Rugăciune pentru sănătatea copilului. Când și cum se rostește

Publicat: 28 nov. 2022
Rugăciune pentru sănătatea copilului. Când și cum se rostește
Rugăciunea pentru sănătatea copilului are o putere tămăduitoare deosebită și se rostește de către mame în fiecare zi.

La vreme de boală, întristare și suferință mamele rostesc o rugăciune pentru sănătatea copilului. Această rugă este tămăduitoare și făcătoare de minuni dacă este spusă cu multă credință, smerenie și cu mintea eliberată de gânduri negre. Iată când și cum se rostește această rugăciune pentru ocrotirea celor mici, binecuvântarea familiei și spor în casă.

Rugăciune pentru sănătatea copilului

Pentru binele celor mici și ocrotire divină mamele rostesc în fiecare zi cea mai puternică rugăciune pentru sănătatea copilului. Aceasta se spune pentru îndepărtarea relelor din viața copiilor, pentru spor în toate și luminarea minții. La vreme de boală, neliniște sufletească și necaz în familie, este bine să rostim cât mai des cu putință rugăciunea tămăduitoare pentru copii rostită de către mame.

,,Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii, şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor, învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău, sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău şi folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare şi putere!

Doamne! Dă-mi înţelepciune ca să întipăresc cu trăsături de neşters în inima şi în mintea copiilor mei frica de întovărăşirea cu cei ce nu ştiu de frica Ta, să le insuflu îndepărtarea de orice însoţire cu cei nelegiuiţi, ca să nu ia aminte la împreună-vorbirile cele putrede, să nu fie abătuţi din calea Ta de pildele cele rele, să nu se smintească de faptul că uneori calea nelegiuiţilor propăşeşte în lumea aceasta!”

Pe lângă rugăciunea mamei pentru copiii săi, este bine să rostim cât mai des cu putință și o rugăciune pentru sporul casei și înțelegere în familie. De asemenea, la vreme de grea suferință trupească sau sufletească a celor mici, putem citi rugăciunea Sf. Stelian, făcătoare de minuni.

Cum să te rogi pentru binele familiei

Rugăciunea pentru sănătatea copilului se rostește în fiecare zi de către mame pentru ocrotirea celor mici și binecuvântarea familiei. La vreme de necaz în casă, atunci când suntem împovărați de griji și deznădeje putem rosti o rugăciune pentru îndepărtarea releor, izbăvirea de pagubă și armonie în familie.

,,Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci. Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea pentru sănătatea copilului are o putere tămăduitoare deosebită și se rostește de către mame în fiecare zi. Această rugă este făcătoare de minuni și de grabnic ajutor în cele mai grele momente.
Adauga un comentariu