WoW!

Rugăciunea de sâmbătă dimineață. Cum trebuie spusă

Publicat: 10 aug. 2020
Rugaciunea de sambata dimineata
Rugăciunea se rostește cu candela aprinsă

Rugăciunea de sâmbătă dimineață. Cuvintele pe care e bine să le rostești în fiecare sâmbătă sunt pentru prosperitate şi sporul casei. Oricine poate să le citească. Conform fetelor bisericeşti, ori de câte ori citim o rugăciune sau ne rugăm, este bine să aprindem şi o candelă. Se zice că uleiul din candelă, prin rugăciunea noastră constantă aproape că se sfinţeşte.

Iată care este rugăciunea

Binecuvântează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, maritu-Te-ai foarte! Intru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat.

Cel ce Te îmbraci cu lumină ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc;

Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, şi nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.

Se suie munţi şi se coboară vai, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.

Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; adapa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerulul vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adapi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce răsări iarba dobitoacelor şi verdeaţa spre slujba oamenilor; ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului; ca să veselească fata cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.

Satura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.

Facut-ai luna spre vremi; soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Iesi-vă omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.

Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi. Dar întorcându-Ţi Tu fata Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărâna se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.

Fie slavă Domnului în veac! Veseli-se-vă Domnul de lucrurile Sale. Cel ce căuta spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Canta-voi Domnului în viaţa mea, canta-voi Dunmezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.
Amin!

Ce înseamnă cuvântul Amin

Cuvântul Amin se foloseşte la finalul oricărei rugăciuni, indiferent cât de lungă sau de scurtă e. El înseamnă „cu adevărat” sau „aşa să fie” şi provine din limba ebraică. Cel mai probabil, deriva din termenul „aman”, care se traduce prin „a fi hotărât, a fi ferm, a fi de încredere, a avea credinţă”.
Conform Bibliei, Mântuitorul Iisus Hristos îşi începea cuvântările către apostoli rostind cuvântul „Amin”. El s-ar traduce, după Sfânta Scriptură, prin „Adevăr vă zic vouă!”.

Totodată e bine să ne începem săptămâna cu rugăciunea de luni. Iată și rugăciunea părintelui Arsenie Boca:

Adauga un comentariu