Stiri si curiozitati

Rugăciunea mamei pentru copiii ei. Rostește-o zilnic pentru armonie în familie și spor în casă

Publicat: 01 dec. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Rugăciunea mamei pentru copiii ei. Rostește-o zilnic pentru armonie în familie și spor în casă
Rugăciunea mamei pentru copiii ei este făcătoare de minuni și se rostește cât mai des cu putință.

Rugăciunea mamei pentru copiii ei este făcătoare de minuni și are o putere vindecătoare deosebită. Această rugă se rostește de către mame pentru pruncii lor ca aceștia să fie feriți de rele, de boli și de ispite. Rostește-o zilnic pentru armonie în familie și spor în casă.

Rugăciunea mamei pentru copiii ei

Una dintre cele mai puternice rugi, cu un efect deosebit și o putere tămăduitoare aparte este rugăciunea mamei pentru copiii ei. Aceasta se spune cât mai des cu putnță pentru ca toți ai casei să fie feriți de necazuri, suferințe și ispite. Rugăciunea mamei pentru cei mici este făcătoare de minuni și se rostește cu multă credință și smerenie.

,,Dumnezeule, Ziditorule al tuturor făpturilor! Adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă, bunătatea Ta mi-a dăruit copii, şi îndrăznesc să spun că ei sunt copiii Tăi, fiindcă le-ai dat fiinţă, i-ai făcut vii înzestrându-i cu suflet nemuritor, i-ai renăscut prin botez spre viaţa cea potrivită cu voia Ta, i-ai înfiat şi i-ai primit în sânul Bisericii Tale.

Doamne! Păzeşte-i în har până la sfârşitul vieţii lor, învredniceşte-i să se împărtăşească de Tainele legământului Tău, sfinţeşte-i cu adevărul Tău, ca să se sfinţească în ei şi prin ei sfânt numele Tău! Trimite-mi ajutorul Tău haric ca să îi cresc spre slava numelui Tău şi folosul aproapelui! Dă-mi în scopul acesta răbdare şi putere!

Doamne! Dă-mi înţelepciune ca să întipăresc cu trăsături de neşters în inima şi în mintea copiilor mei frica de întovărăşirea cu cei ce nu ştiu de frica Ta, să le insuflu îndepărtarea de orice însoţire cu cei nelegiuiţi, ca să nu ia aminte la împreună-vorbirile cele putrede, să nu fie abătuţi din calea Ta de pildele cele rele, să nu se smintească de faptul că uneori calea nelegiuiţilor propăşeşte în lumea aceasta!

Dumnezeule Atotbune! Fă-mă mamă care se veseleşte de copiii săi, ca să îmi fie bucurie în toate zilele vieţii mele şi sprijin la bătrâneţe. Învredniceşte-mă să mă înfăţişez împreună cu ei la Înfricoşătoarea Ta Judecată nădăjduind în milostivirea Ta şi să zic cu nevrednică îndrăznire: „Iată eu şi pruncii pe care i-ai dat mie, Doamne!”, ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea Ta cea nepovestită şi iubirea Ta veşnică, să preaînalţ preasfânt numele Tău, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, în vecii vecilor. Amin.”

Pe lângă această rugăciune puternică pentru binele copiilor și binecuvânarea familiei, putem rosti cât mai des cu putință și o rugăciune pentru sănătatea părinților. De asemenea, la vreme de întristare, deznădejde și suferință putem spune cea mai puternică rugăciune pentru liniștea sufletului și luminarea minții.

Ce rugăciune să rostești pentru sporul casei

Pentru a avea parte de înțelegere cu cei dragi, de armonie în familie și spor în toate este bine să spunem în fiecare zi o rugăciune pentru părinți, copii și ocrotirea casei. Această rugă are un efect imediat și este de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

,,Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti, binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci. Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea mamei pentru copiii ei este făcătoare de minuni și se rostește cât mai des cu putință. Această rugă se spune la vreme de necaz în familie, atunci când suntem copleșiți de dureri trupești sau sufletești.

Adauga un comentariu