Stiri si curiozitati

Rugăciunile începătoare: Necesare pentru buna comuniune cu Dumnezeu

Publicat: 21 ian. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Rugăciunile începătoare Necesare pentru buna comuniune cu Dumnezeu
Cei mai mulţi dintre noi suntem victimele unei societăţi care ne încleştează în ritmul infernal al activităţilor cotidiene, părând că nu mai este loc de rugăciune

Rugăciunile începătoare sunt foarte foarte folositoare. Sunt rugăciunile pe care trebuie să le avem în permanenţă, pe care le putem practica mereu. Sunt un model de rugăciune, o practică şi un model cu o tradiţie foarte clară şi veche în Biserica Ortodoxă.

Credinciosul simte astăzi nevoia de a se ruga poate mai mult decât în trecut, pentru că prin rugăciune se salvează de singurătatea care este atât de greu de suportat.

lan de grau, apus
Indiferent de preocupările fiecărui om, scopul vieţii creştine este mântuirea, la care se poate ajunge numai printr-o stare permanentă de rugăciune

Nevoia de rugăciune a credincioșilor în viața de zi cu zi

Pentru orice creştin, rugăciunea înseamnă convorbire, comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii. Ne rugăm pentru noi, pentru familia noastră, pentru prietenii noştri, chiar şi pentru duşmanii noştri, cerând de la Dumnezeu anumite binefaceri sau mulţumind pentru cele primite. Însă, cei mai mulţi dintre noi suntem victimele unei societăţi care ne încleştează în ritmul infernal al activităţilor cotidiene, părând că nu mai este loc de rugăciune.

În altă ordine de idei, nevoia de rugăciune a omului credincios este în afară de orice îndoială. Cu cât este mai puternică credinţa, cu atât este mai puternică şi nevoia de rugăciune. Dar în societatea de astăzi constatăm o slăbire a credinţei. Prin urmare şi un fel de indiferenţă faţă de rugăciune. Poate că noţiunea de societate secularizată nu indică, totuşi, o societate total necredincioasă, ci o societate în care majoritatea membrilor nu mai practică rugăciunea decât foarte rar, în momente excepţionale.

Indiferent de preocupările fiecărui om, scopul vieţii creştine este mântuirea, la care se poate ajunge numai printr-o stare permanentă de rugăciune. Există o disciplină a rugăciunii, în sensul că trebuie să ne rugăm dimineaţa, seara, la mese, chiar dacă avem un program foarte încărcat. Nimic nu ne opreşte să avem un program de rugăciune.

icoana, copil, rugaciuni, lumanare
Rugăciunile începătoare lăuntrice sunt celebrarea însăşi a vieţii şi a universului

Rugăciunile începătoare: Ce să rostești pentru liniștea sufletului tău

Rugăciunea începătoare lăuntrică este celebrarea însăşi a vieţii şi a universului, entuziasmul care poartă toate lucrurile către plenitudine şi către frumuseţe şi că este de datoria omului să descătuşeze acest suspin universal al Duhului.

Vom începe adorația către Domnul Dumnezeul Nostru cu următoarele cuvinte:

“Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vin-o și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi”

Această rugăciune se rostește de trei ori, apoi continuăm cu:

„Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește”

femeie ce se roaga in genunchi
Pentru orice creştin, rugăciunile începătoare înseamnă convorbire, comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii

Din nou, rostim rugăciunea de trei ori, apoi repetăm „Slavă Ție, Dumnezeul nostru…”  urmat de rugăciunea Domnească:

„Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.”

Rugăciunile începătoare sunt, deci, un factor de însănătoşire şi întărire spirituală a fiinţei, dar şi o însănătoşire şi consolidare a coeziunii sociale într-un plan mai profund. Cel ce se roagă îi are pe ceilalţi în inima lui iar ei simt aceasta şi vin spre el.

cruce, lumanari aprinse, rugaciuni
În altă ordine de idei, nevoia de rugăciune a omului credincios este în afară de orice îndoială

Sfântul Anton

 

Adauga un comentariu