Eveniment-Social

Se întâmplă la Iași! Monument istoric celebru în toată România, Mănăstirea Cetățuia va fi restaurată după jumătate de secol – (EXCLUSIV GALERIE FOTO)

Publicat: 06 nov. 2020
Se întâmplă la Iași Monument istoric celebru în toată România Mănăstirea Cetățuia va fi restaurată după jumătate de secol - EXCLUSIV GALERIE FOTO
A demarat procesul de restaurare, consolidare și integrare turistică a Ansamblului-monument istoric Mănăstirea Cetățuia

După 50 de ani, un monument istoric celebru în toată România, Mănăstirea Cetățuia din Iași, va fi restaurat și reabilitat! În cadrul subprogramului de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, Institutul Național al Patrimoniului a acordat Mănăstirii Cetățuia finanțare nerambursabilă. Ctitorul Mănăstirii Cetățuia este domnitorul Gheorghe Duca. Zidirea s-a început în anul 1669 și s-a finalizat în 1672

Un monument istoric celebru în toată România, Mănăstirea Cetățuia din Iași, va fi restaurat și reabilitat. Acest lucru are loc după 50 de ani. Totul prin subprogramul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, Institutul Național al Patrimoniului (INP) a acordat Mănăstirii Cetățuia finanțare nerambursabilă. Ctitorul Mănăstirii Cetățuia este domnitorul Gheorghe Duca. Zidirea a început în anul 1669 și s-a finalizat în 1672. Deja, dosarul se află la Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Iași, spre analiza Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI). Acesta se află în faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție.

Obiectivul de la Mănăstirea Cetățuia care se dorește a fi atins este cel al conservării, adică al asigurării transmiterii monumentului în formă integră către generațiile viitoare

Obiectivul reabilitării și restaurării de la Mănăstirea Cetățuia care se dorește a fi atins este cel al conservării, adică al asigurării transmiterii monumentului în formă integră către generațiile viitoare.

„Acest obiectiv este indisolubil legat de următoarele: doar un monument funcțional, utilizat Ia capacitate optimă și în mod creativ, accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, bine înțeles de către categoriile diferite de beneficiari, poate să suscite interes continuu, să-și mențină relevanța social-culturală și, ca atare, să poată fi întreținut, protejat și utilizat. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite cumulativ, monumentul restaurat poate ajunge din nou în situație de risc”, au precizat oficialii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Ctitorul Mănăstirii Cetățuia este domnitorul Gheorghe Duca. Zidirea s-a început în anul 1669 și s-a finalizat în 1672

Așezată pe o colină din Iași ce domină valea râului Nicolina, de la Mănăstirea Cetățuia se poate vedea o frumoasă panoramă a orașului. Ctitorul Mănăstirii Cetățuia este domnitorul Gheorghe Duca. Zidirea s-a început în anul 1669 și s-a finalizat în 1672. Uimit de măreția construcției, sultanul Mehmed al IV-lea, la 10 iunie 1672, aflat în campania împotriva Poloniei, prevestea ruinarea iminentă a Cetățuii. Însă cuvintele sale nu s-au împlinit, deși de-a lungul anilor mănăstirea a avut de înfruntat multiple vitregii.

Sub raport arhitectural, Cetățuia este o copie sobră a „Trei Ierarhilor”, ctitoria domnului Vasile Lupu de la 1639. Pictura de la Cetățuia este o creație artistică deosebită, având ca autori pe Mihai, Gheorghe și Dima din Ianina, alături de pictori autohtoni care lucraseră la „Trei Ierarhi”. Este ultimul mare ansamblu de pictură murală din Moldova în linia tradițiilor postbizantine.

Mănăstirea Cetățuia a jucat și un deosebit rol cultural. Aici s-a înființat, în 1682, o tipografie, unde s-au tipărit cărți grecești pentru Orientul ortodox, tiparnița fiind în acea vreme singura de acest fel din întreg Răsăritul

Mănăstirea Cetățuia a jucat și un deosebit rol cultural. Aici s-a înființat, în 1682, o tipografie, unde s-au tipărit cărți grecești pentru Orientul ortodox, tiparnița fiind în acea vreme singura de acest fel din întreg Răsăritul. Gheorghe Duca pune la dispoziție mijloacele financiare, astfel încât delegația Patriarhiei de Ierusalim aducea materialele tipografice la Iași de la Veneția. Organizarea tipografiei, prima din această regiune a Europei cu o asemenea misiune, a fost încredințată unor călugări români cunoscători ai limbii grecești, în frunte cu ieromonahul Mitrofan, ajuns apoi episcop de Huși.

În mediul cultural bisericesc de la Cetățuia au activat: patriarhul Dositei al Ierusalimului, precum și alți cunoscuți cărturari greci din vremea respectivă (Nicolaos Kerameos, Ieremia Cacavelas, Ioan Comnen, Chesarie Daponte). Multe din textele grecești tipărite aici au intrat în celebra Patrologie J. P. Migne. Biserica a fost înconjurată de la început de ziduri înalte de piatră, cu metereze și drum de strajă, turn de intrare și turnuri de colț. În incinta mănăstirii s-au mai construit chilii, baie, bucătarie, pivnițe și stăreție cu trapeză.

Unicitatea Cetățuiei constă în aceea că aici s-a păstrat întregul ansamblu de arhitectură monastică

Unicitatea Cetățuiei constă în aceea că aici s-a păstrat întregul ansamblu de arhitectură monastică. Un loc aparte îl ocupă palatul rezervat găzduirii domnului, clădire fortificată, specifică secolul al XVII-lea. Bucătăria (cuhnea) sau, după unele opinii, baia turcească, este singura construcție de acest fel care ni s-a păstrat într-un ansamblu mănăstiresc. Turnul clopotniță și masivitatea zidurilor dovedesc că mănăstirea a fost gândită și ca loc de refugiu și rezistență armată, în caz de nevoie, fiind cu adevărat o „cetățuie”.
Biserica mănăstirii este specifică arhitecturii religioase din Moldova secolului al XVII-lea, fiind totuși o sinteză originală a unor elemente arhitectonice disparate.
Adauga un comentariu