Local

Se reia activitatea restaurantelor și cafenelelor în mai multe localități din județul Iași! Anunțul făcut de CJSU – DOCUMENT

Publicat: 06 apr. 2021
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a transmis Hotărârea nr. 71 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data 06. 04. 2021.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a transmis Hotărârea nr. 71 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data 06. 04. 2021.

Astfel că, în temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările şi modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență,

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor la 14 zile la nivelul judetului laşi prezentată de Direcția de Sănătate Publică laşi;

Avand în vedere datele statistice actualizate privind evidența populației puse la dispoziție de Directia pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 293/10.03.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID -19, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 348/25.03.2021, privind completarea și modificarea Anexei 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293/10.03.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor şi a operatorilor economici care desfăşoară activități în spațile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din comunele Brăieşti (1,56), Popricani (2,34), Tansa (2,64), unde incidenta cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00-22,00.

Art. 2 Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare şi a operatorilor economici care desfăşoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din comunele Brăieşti (1,56), Popricani (2,34), Tansa (2,64), unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 6,00- 22,00.

Art. 3 Este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spațiile prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art. 4 Organizarea şi desfăşurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte din comunele Brăieşti (1,56), Popricani (2,34), Tansa (2,64), unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Art. 5 Activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc din comunele Brăieşti (1,56), Popricani (2,34), Tansa (2,64), unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăsi 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Art. 6 Activitățile de organizare și desfăşurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice şi private sau alte activități şi evenimente culturale sunt interzise în comunele Brăieşti (1,56), Popricani (2,34), Tansa (2,64), unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori.

Art. 7 Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc) atât în spații deschise cât şi închise (saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc) şi desfäşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/ sau deschise, publice şi/sau private pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.

Art. 8 Defăşurarea activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare este suspendată pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.

Art, 9 Pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României nu este permisă activitatea în baruri, cluburi, discoteci.

Art. 10 Circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri este interzisă

Art. 11 (1) Se menține obligația pentru operatorii economici care desfăşoară activități de comert/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze și să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 21,00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 12 Măsurile stabilite la art. 1 – 6 din prezenta hotărâre se aplică pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 07.04.2021-20.04.2021, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 13 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 14 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au obligația informării operatorilor economici/instituțiilor care desfăşçoară activitățile menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art. 15 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Mihail Grigore Sturdza” al județului laşi, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situații de Urgență laşi va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judetean pentru Situații de Urgență laşi, autorităților publice locale menționate în prezenta hotărâre.

Adauga un comentariu