Local

Şedinţă online la CJ Iaşi! Pe ordinea de zi se află înfiinţarea a două linii de gardă pentru Spitalul mobil de la Leţcani – LIVE VIDEO

Publicat: 18 nov. 2020

Ordine de zi a ședinței extraordinare „de îndată” din 18.11.2020 DISPOZIŢIA nr. 672 privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 noiembrie 2020, începând cu ora 1400, prin intermediul aplicației zoom meetings.

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere prevederile  art. 179 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;

Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 86/13.11.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 13.11.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 164 din 26.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Iaşi modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 143 din 25.03.2020;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă de îndată Consiliul Județean Iaşi în şedinţă extraordinară, pentru data de 18 noiembrie 2020, începând cu ora 1400, prin intermediul aplicației zoom meetings, cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de plen convocată de îndată a Consiliului Județean Iași, din data de 09.11.2020.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Secretarul General al Județului Iași – D-na Lăcrămioara VERNICĂ – DĂSCĂLESCU)
 2. Proiect de hotărâre privind înființarea a două linii de gardă, în specialitatea boli infecțioase, respectiv în specialitatea ATI, pentru secția exterioară Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii COVID – 19 la nivelul REGIUNII NORD – EST.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Manager Spital “Sf. Parascheva” – D-na Prof. Univ. Dr. Carmen – Mihaela DOROBĂȚ)
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Paul CIOBANU în calitate de administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- p. Șef Serviciu Resurse Umane – Dl. Radu Gabriel APETREI)
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 – Reparații curente din Programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași pentru anul 2020.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director DJADP Iași – dl. Ciprian CIUCAN)
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Consiliului Județean Iași.
  • Inițiator: Președinte, Costel ALEXE
  • (susține- Director Execitiv Direcția Tehnică – Dl. Iogen GÎNJU)

ART.2 Ședința se va desfășura începând cu ora 1400 prin intermediul aplicației zoom meetings, conform procedurii, Anexă la prezenta.

ART.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Iași, în secțiunea Transparență Decizională – Ședințe, http://www.icc.ro/sedinte.

ART.4.(1) Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta Dispoziție către:

 1. Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
 2. Secretarul General al Județului Iași,
 3. Direcția Juridică,
 4. Biroul Comunicare.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Dispoziții va fi asigurată de către Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP.

Adauga un comentariu