Eveniment-Social

Sfântul care înlătură vrăjile și farmecele. Cine a fost Sfântul Ciprian

Publicat: 02 oct. 2020
Sfântul care înlătură vrăjile și farmecele
Sfântul Ciprian a fost un cunoscut vrăjitor care s-a lepădat de Satana și a trecut în slujba lui Dumnezeu

Sfântul care înlătură vrăjile și farmecele. Dincolo de cele patru sărbători importante ale lunii, și cea de astăzi este considerată una deosebită. Și aceasta deoarece este vorba de Sfântul Ciprian, un vrăjitor care s-a lepădat de Satana și a trecut în slujba lui Dumnezeu. Rugăciunea închinată Sfântului Ciprian are puterea de a dezlega farmecele și blestemele.

Luna octombrie are patru sărbători importante. Una dintre ele a avut loc la 1 octombrie, respectiv Acoperământul Maicii Domnului. Urmează apoi Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași la 14 octombrie. Iar la sfârșitul lunii, pe 26 și 27 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de mir, și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Cu toate acestea, și pe 2 octombrie este rememorat un sfânt important, despre care se spune că înlătură vrăjile și farmecele. Este vorba de Sfântul Ciprian, care a fost vrăjitor și filosof.

Cine a fost Sfântul Ciprian

Sfântul Ciprian a trăit în timpul împăratului Diocletian (284-305). A fost vrăjitor, filosof şi slujitor al zeului Apolo din Antiohia Siriei. Acesta a făcut parte dintr-o familie de păgâni, care l-a îndrumat să studieze în unele dintre cele mai cunoscute centre ale păgânismului pe muntele Olimp, în Memfis și Babilon. După ce a devenit expert în păgânism, a ajuns ucenic al Satanei, primind de la acesta sprijinul multor demoni.

Când a revenit în Antiohia, Ciprian a ajuns să fie respectat de păgâni. El îi impresiona pe localnici prin abilitatea sa de a face vrăji, a arunca asupra semenilor molime și a vorbi cu spiritele celor morți. A distrus sufletele multor oameni, învățându-i să se pună în slujba diavolilor și să apeleze la magia neagră.

Sfântul care înlătură vrăjile și farmecele

Un tânăr păgân, Aglaid, s-a îndrăgostit de Iustina. Sfânta Fecioară Iustina a reușit să-i întoarcă pe părinții ei pe calea cea dreaptă și și-a dedicat toată viața fecioriei. Băiatul, dorind să o ia de soţie, a cerut ajutorul vrăjitorului Ciprian pentru că a fost respins. Ciprian a trimis la Iustina diavoli care să aprindă în ea pofta trupească, însă ea îi ținea la depărtare prin rugăciune și Sfânta Cruce.

Ciprian l-a jignit în orgoliu pe diavol, care a încercat să îl bată și să îl strângă de gât pe Ciprian. Cu acest prilej, Ciprian a încercat pentru prima dată puterea semnului crucii și a numelui lui Hristos, apărându-se în acest fel de atacurile Satanei. După această încercare, și-a aruncat pe foc toate cărțile de vrăji și nu a mai renunțat la Dumnezeu de atunci.

Rugăciunea Sfântului Ciprian de dezlegare a farmecelor și blestemelor

Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești. Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție. Tu Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiata, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău. Depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi. Revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor. Femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui. Acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate. Dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești.

Și dezleagă pe robul Tău (se rostește numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri toată lucrarea satanei. Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui. Și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.

Bucură-te, sfințite mucenice Ciprian, pururea slăvit!

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare. Sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție. Sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte. Sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om. De animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna. În ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavolești.
Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază. De toată boală și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputință, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptățea, trufia. Și de toate rătăcirile și greșalele, știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Așadar, aceasta este rugăciunea adresată Sfântului Ciprian, sfântul care înlătură vrăjile și farmecele.

Adauga un comentariu