Economic Local

Sfârșitul lunii martie, termenul pentru plata rentierilor agricoli

Publicat: 21 feb. 2020

Fermierii din județ care au vizat carnetele de rentier anul trecut vor încasa banii în următoarea perioadă. Aceștia vor încasa în jur de două milioane de lei pentru această schemă de plată din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro pe an pentru fiecare teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

Adauga un comentariu