Prima pagină » Local » Spitalul CF din Iași face angajări! Au fost scoase la concurs patru posturi

Spitalul CF din Iași face angajări! Au fost scoase la concurs patru posturi

13 mart. 2023, 02:00, 1 ,
Codruța ȘOROAGĂ, în Local

Mai multe posturi au fost scoase la concurs pentru Spitalul CF din Iași, unde se dorește ca în perioada următoare să se angajeze un asistent medical generalist pentru sala de operații ORL, un asistent medical generalist PL şi un asistent de radiologie S pentru Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, precum şi un asistent medical PL pentru farmacia spitalului

Persoanele care doresc să ocupe posturile vacante din cadrul Spitalului Clinic „Căi Ferate” din Iași pot să-și depună dosarele de concurs până pe 22 martie 2023, ora 14:00. Proba scrisă a concursului pentru posturile de asistent medical generalist şi asistent radiologie pentru Laboratorul de radiologie și imagistică medicală se va desfășura în data de 31 martie 2023, ora 10:00, urmând ca proba interviului să aibă loc pe 6 aprilie 2023, începând cu ora 10:00.

După același program se va desfăşura şi concursul pentru ocuparea postului de asistent medical la farmacia spitalului. În schimb, persoanele care vor dori să ocupe postul de asistent medical generalist pentru sala de operații ORL vor susține proba scrisă a concursului în data de 30 martie 2023, ora 10:00, urmând ca proba interviului să aibă loc pe 5 aprilie 2023, de la ora 10:00.

La Spitalul CF din Iaşi au fost scoase la concurs 4 posturi. Ce condiții specifice trebuie să îndeplinească candidați

Persoanele care doresc să ocupe postul de asistent medical generalist pentru sala de operații ORL trebuie să aibă studii postliceale sanitare, specialitatea Medicină Generală, experiență în sala de operații ORL, minim 5 ani, examen pentru obținerea gradului de principal, precum şi certificatul de membru de OAMGMAMR – Filiala Iaşi şi aviz de liberă practică, în termen de valabilitate, eliberat de OAMGMAMR.

Pentru postul de asistent medical PL, specialitatea Radiologie, gradul principal, candidaţii trebuie să aibă studii postliceale sanitare, specialitatea Radiologie, minim 5 ani de vechime, examen pentru obținerea gradului de principal şi certificatul de membru/avizul de liberă practică, în termen de valabilitate, eliberat de OAMGMAMR. Pentru a candida pentru postul de asistent de radiologie S, candidaţii trebuie să aibă studii superioare, specialitate Radiologie, minim 6 luni de vechime, certificatul de membru/avizul de liberă practică, în termen de valabilitate, eliberat de OAMGMAM.

În schimb, persoanele care doresc să ocupe postul de asistent medical PL, specialitatea Farmacie, trebuie să aibă studii postliceale sanitare, specialitatea Farmacie, minim 6 luni de vechime, certificatul de membru/avizul de liberă practică, în termen de valabilitate, eliberat de OAMGMAMR. Toţi candidaţii trebuie să aibă adeverință de participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR – Filiala Iaşi, diplomă de Bacalaureat şi cunoştinţe de operare pe calculator, dovedite prin atestat profesional sau probă practică.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de concurs al candidaților

o imagine cu un asistent medical

Toţi candidaţii trebuie să aibă adeverinţă de participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR – Filiala Iaşi, diplomă de bacalaureat şi cunoştinţe de operare pe calculator dovedite prin atestat profesional sau probă practică

Dosarul candidaților va conține cererea de înscriere la concurs, precum și copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea. Candidații trebuie să adauge în dosar și o copie după certificatul de căsătorie sau după orice alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume. De asemenea, dosarul de concurs trebuie să conțină și copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să adauge la dosar și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, dar și cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, precum că nu există antecedente penale care să îi facă incompatibili cu funcția pentru care candidează.

Totodată, dosarul trebuie să cuprindă și o adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, certificatul de integritate comportamentală, dar și Curriculum Vitae.

Persoanele care doresc să afle mai multe informații despre posturile scoase la concurs la Spitalul Clinic „Căi Ferate” din Iași se pot prezenta la sediul unității medicale, strada Garabet Ibrăileanu, nr. 1, județul Iași sau pot solicita detalii la numărul de telefon 0232/264013.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *