Prima pagină » Local » Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos angajează medici! Au fost scoase la concurs 2 posturi vacante
Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos angajează medici! Au fost scoase la concurs 2 posturi vacante

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos angajează medici! Au fost scoase la concurs 2 posturi vacante

21 mart. 2024, 02:00,
Codruța ȘOROAGĂ, în Local

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos angajează, în perioada imediat următoare, medici specialiști medicină internă și gastroenterologie pentru cabinetele din ambulatoriul integrat.

Care este calendarul concursului de angajare

Persoanele care doresc să ocupe postul de medic, specializarea medicină internă, respectiv gastroenterologie, trebuie să aibă studii superioare în specializarea în care își doresc să profeseze. Pentru aceste două posturi scoase la concurs la Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos nu este necesară vechimea în specialitate. Persoanele interesate de cele două posturi pot să-și depună dosarele de concurs până pe 25 martie 2024, ora 15.30. Proba scrisă va avea loc în data de 2 aprilie 2024, ora 9.00, urmând ca cea clinică să se desfășoare pe 5 aprilie 2024, ora 9.00.

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos face angajări! Ce condiții trebuie să îndeplinească participanții

Trebuie precizat că la concursul organizat de Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos pot participa doar persoanele care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice. Astfel, pot concura doar cele care au cetăţenia română sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și cele care cunosc limba română, scris și vorbit. Totodată, candidații  trebuie să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei. Trebuie specificat faptul că nu pot ocupa funcția de medic specialist, în cadrul Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos, personale care au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Nu pot candida la concursul organizat de unitatea medicală persoanele care execută o pedeapsă complementară prin care a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de care nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii și nici cele care au comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *