Prima pagină » Local » Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos face angajări! Este vacant un post de medic specialist gastroenterologie
Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos face angajări! Este vacant un post de medic specialist gastroenterologie

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos face angajări! Este vacant un post de medic specialist gastroenterologie

11 mai 2024, 02:00,
Codruța ȘOROAGĂ, în Local

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos face angajări în perioada imediat următoare. În acest sens, a fost scos la concurs un post de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie în cadrul Cabinetului Gastroenterologie din Ambulatoriul Integrat al unității, perioadă determinată.

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos face angajări! Care este calendarul concursului

Pot să se înscrie la concursul organizat de Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos persoanele care îndeplinesc o serie de condiții specifice. Candidații trebuie să aibă studii superioare, medicină, specializarea gastroenterologie. Pentru acest post, vechimea în domeniu nu este necesară. Candidații își vor putea înainta dosarele de concurs până în data de 17 mai 2024, ora 15.30. Acestea se depun la sediul unității, str. Cuza-Vodă, nr. 59, loc. Târgu Frumos, județul Iași, la compartimentul RUNOS. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare despre acest concurs de angajare pot apela la numărul 0232/710845 sau pot solicita informații suplimentare pe adresa de e-mail [email protected]. Proba scrisă se va desfășura în data de 24 mai 2024, urmând ca cea clinică să aibă loc pe 30 mai 2024.

Ce condiții generale trebuie să îndeplinească participanții

Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale. Astfel, pot participa la concurs persoanele care au cetăţenia română sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și cele care cunosc limba română, scris și vorbit. Totodată, candidații trebuie să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.

Candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei. Trebuie specificat faptul că nu pot ocupa postul scos la concurs de Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos persoanele care au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Nu pot candida la concursul de angajare organizat de unitatea medicală persoanele care execută o pedeapsă complementară prin care a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de care nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii și nici cele care au comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *