Magazin

Teren de vânzare – Acte necesare pentru cadastru și intabulare

Publicat: 28 apr. 2021

Teren de vânzare există în oferte pentru toți doritorii. Numai că, pentru a nu fi păcălit și a nu avea parte de neplăceri, trebuie să știi cum să verifici documentele. În plus, actele de proprietate necesită cadastru și intabulare.

Când vorbim despre teren de vânzare, tranzacțiile necesită documentație completă. Iar intabularea unei proprietăți este foarte importantă. Și se numără printre actele de bază ale unei proprietăți, fie aceasta teren de vânzare, fie imobil de locuit.

De ce este nevoie de cadastru și intabulare pentru teren de vânzare

Actele principale de proprietate ale oricărui imobil sunt: actul de dobândire al imobilului, cadastru, înscrierea în Cartea Funciară. Cadastru înseamnă un plan tehnic obligatoriu de identificare a suprafeţei unui imobil. Se realizează de către un inginer autorizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. În documentaţia cadastrală pentru teren de vânzare și nunmai, sunt reprezentate, prin măsurători exacte şi topometrice, limitele de proprietate ale terenului sau imobilului, vecinătăţile şi adresa de reperare.

Acte necesare pentru cadastru şi intabulare

Pentru a putea obține documentele de cadastru și intabulare complete pentru teren de vânzare, trebuie să depui următoarele documente:

-Acte în copii legalizate
-Contract de vânzare cumpărare
-Contract de schimb / donaţie
-Contract de partaj
-Titlu de proprietate
-Ordinul prefectului
-Certificat de moştenitor
-Certificat de căsătorie
-Certificat de deces
-Sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă
-Sentinţă de divorţ
-Adeverintă număr poştal (unde este cazul)
-Documente în original
-Certificat fiscal de la Administraţia financiară pentru Cadastru şi Întabulare
-Extras de plan parcelar semnat şi ştampilat de primărie ( imobile extravilan )
-Documente în copii simple
-Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari
-Schiţa imobilului
-Raport tehnic de expertiză (după caz)

Adauga un comentariu