BZI LIVE

Trei reprezentanţi UAIC au dialogat despre prevenirea abandonului şcolar în rândul studenţilor, proiectele pe care le coordonează pe acest plan, rezultatele obţinute, consilierea oferită tinerilor dar şi despre orientarea lor pentru o carieră de succes, în Studioul BZI LIVE – FOTO/ VIDEO

Publicat: 27 ian. 2020

Luni, 27 ianuarie 2020, la ora 15.00 în lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programată o ediție – dialog cu trei invitați aparte, pe un domeniu respectiv un fenomen de interes și utilitate publică! Alături de ec. dr. Corina Berica, Șef Birou Proiecte de Dezvoltare și coordonator proiecte ROSE la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iaşi, conf. univ. dr. Ileana Oana Macari, Facultatea de Litere, UAIC respectiv director de grant ROSE STOP ABANDON! și LITERATIS respectiv Matei Macuc, student anul II în cadrul Facultății de Litere din cadrul Universității Cuza au fost abordate aspecte ce țin de: prevenirea abandonului şcolar în rândul studenţilor, proiectele pe care le coordonează pe acest plan, rezultatele obținute, consilierea oferită tinerilor și orientarea lor pentru o carieră de succes!

Importanța dezvoltării personale a studenţilor

Pe de altă parte, alături de invitați s-a făcut referire la importanţa dezvoltării personale a studenţilor, modul în care tinerii văd participarea în cadrul unor asemenea proiecte speciale. Ce presupun aceste activităţi, care sunt implicaţiile şi rezultatele acestora, ce înseamnă activitatea din cadrul proiectelor de prevenire a abandonului au fost avute în vedere. Pe de altă parte, realităţi educaționale, nevoia de atragere a studenţilor în evenimente şi acţiuni, dincolo de activitatea didactică, ce va urma din această perspectivă organizatorică educaţională pentru UAIC au fost alte puncte abordate.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a câștigat 10 sub-proiecte

De reamintit că, în luna august 2019, Universitatea Cuza a câștigat toate cele 10 sub-proiecte depuse în cadrul rundei II de aplicații pentru Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGNU) finanţate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), bugetul total fiind de 4.912.104 lei. Sub-proiectele sunt finanțate integral de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și au ca scop dezvoltarea și aplicarea unor programe de îmbunătățire a performanțelor academice ale studenților, de îndrumare și sprijin, servicii de coaching și dezvoltare personală, consiliere profesională și orientare în carieră, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, workshop-uri în domenii specifice, precum și campanii de sensibilizare adresate studenților cu risc ridicat de abandon sau alte activități similare.

Școli de Vară dedicate elevilor din medii dezavantajate social

De reliefat că, în perioada 30 iunie – 21 iulie 2019, Universitatea Cuza desfăşoară opt Şcoli de Vară, finanţate din Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE) de către Banca Mondială. Astfel, 375 de elevi de liceu, cu precădere dezavantajaţi social, participă la cursuri, ateliere de lucru, vizite de studiu şi alte activităţi concepute pentru încurajarea finalizării de către aceştia a studiilor liceale şi pentru facilitarea continuării educaţiei la nivel universitar. „Şcolile de Vară îi pot ajuta pe liceeni să ia o decizie informată şi realistă cu privire la viitorul lor, în acord cu particularităţile şi dorinţele fiecăruia. Ei au pătruns în viaţa academică nu oriunde, ci la cea mai veche universitate a României moderne şi au aflat mai multe despre domeniul care îi pasionează, cu ajutorul colegilor noştri şi al studenţilor implicaţi în program. Cred că prin aceste programe se poate declanşa sau dezvolta dorinţa de a veni să studiezi la Cuza”, a transmis prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public la UAIC.

Un studiu realizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi în zece licee din localităţi din mediul rural şi în oraşe sub 10.000 de locuitori a relevat faptul că cele mai importante argumente în favoarea înscrierii în învăţământul superior sunt legate de viitoarea carieră şi de speranţă într-un viitor mai bun.

Acesta a fost realizat pe baza unor paneluri de discuţii la care au participat peste 500 de elevi din clasele terminale, față în faţă cu studenţi voluntari şi consilieri în carieră ai Universităţii Cuza. Pentru o autenticitate şi o deschidere mai mare, elevii au avut posibilitatea să răspundă anonim la întrebările privind argumentele care i-ar convinge să aleagă o facultate. Acestea au fost organizate şi analizate pe arii tematice, în funcţie de menţionările spontane ale elevilor.

Care sunt factorii care-i determină pe elevi să vină la Universitatea Cuza

„Topul factorilor care i-ar influenţa în mod pozitiv este: posibilitatea carierei (98 de menţiuni), viitorul mai bun (55 de menţiuni), gândul la bunăstarea financiară (37 de menţiuni), posibilitatea de a obţine burse (37 de menţiuni) şi sprijinul familiei (32 de menţiuni). De asemenea, elevii au spus că decizia lor privind învăţământul superior este influenţată şi de rezultatele de la bacalaureat, de posibilităţile de dezvoltare personală şi de dorinţa de a studia mai mult”, arată datele studiului de la Cuza.

„Lipsa de informare cu privire la oportunităţile de educaţie, dar şi o încredere în sine scăzută îi împiedică pe cei mai dezavantajaţi elevi să se orienteze către facultate”

Pe de altă parte, elevii din localităţi mici reprezintă una dintre categoriile cele mai vulnerabile privind orientarea către învăţământul superior. „Lipsa de informare cu privire la oportunităţile de educaţie, dar şi o încredere în sine scăzută îi împiedică pe cei mai dezavantajaţi elevi să se orienteze către facultate. Odată ajunşi studenţi, aceiaşi factori conduc la un risc crescut de excluziune socială, precum şi la un abandon universitar ridicat”, a precizat Irina Subredu, psiholog şi consilier în cariera al UAIC.

Doar 20,8 la sută dintre tinerii din mediul rural urmează studii superioare, în comparație cu 53,9 la sută în mediul urban

Mai departe, conform raportului privind starea învăţământului superior realizat de Ministerul Educaţiei, doar 20,8 la sută dintre tinerii din mediul rural urmează studii superioare, în comparaţie cu 53.9 la sută în mediul urban.

Prin această activitate, Universitatea Cuza îşi propune să îmbunătăţească accesul la învăţământul superior şi să crească gradul de incluziune pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate. Proiectul „PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori, împreună pentru creşterea echităţii sociale” este finanţat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.

Universitatea Cuza investește 2,5 milioane de lei pentru combaterea abandonului şcolar

Universitatea Cuza din Iaşi investeşte 2,5 milioane de lei pentru combaterea abandonului şcolar, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul superior românesc în ultimii ani. În anul universitar 2017-2018, au fost implementate şase proiecte diferite, cu scopul de a sprijini studenţii care se confruntă cu dificultăţi de învăţare, de integrare sau probleme financiare, astfel încât să aibă posibilitatea de a absolvi facultatea.

Care au fost obiectivele

„Din cele şase proiecte, trei au vizat în mod specific studenţii de la trei facultăţi: Geografie şi Geologie, Litere, respectiv Matematică. Pentru aceștia s-au organizat activităţi, precum o mai bună informare asupra sistemului de sprijin pe care se pot baza în universitate >, desemnarea unor tutori personali care să urmărească îndeaproape dezvoltarea studenţilor, organizarea de ore de pregătire suplimentare sau grupuri de studiu studenți-profesori, evenimente de carieră şi vizite la potenţiali angajatori, sesiuni gratuite de consiliere psihologică. Alte măsuri vizează creşterea motivaţiei de a învăţa, prin organizarea de concursuri, de seminarii motivaţionale şi de creştere a încrederii în sine”, a mai transmis prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector la Cuza.

Ratele de abandon ridicate sunt o problemă foarte des semnalizată la nivelul învăţământului superior românesc

Ratele de abandon ridicate sunt o problemă foarte des semnalizată la nivelul învăţământului superior românesc, aceasta fiind calculată la aproximativ 35 la sută la nivel naţional. Facultăţile UAIC se confruntă cu această problemă mai ales în anul I de studiu, acolo unde riscul variază între 20 la sută şi 40 la sută – cu menţiunea ca acest calcul îi include şi pe cei care se răzgândesc după admitere şi încheierea contractului de studiu, fără să se prezinte deloc la facultate.

Care sunt factorii ce-i determină pe unii tineri să renunţe la studii

Printre factorii care îi determină pe unii tineri să renunţe la studii se numără: situaţia materială precară, lipsa unui mediu familial şi şcolar care să încurajeze eforturile pentru studii, alegerea inadecvată a facultăţii din cauza lipsei de informaţii din timpul liceului, informarea insuficientă la nivelul universităţii cu privire la posibilităţile de angajare, probleme de învăţare şi diferenţele foarte mari între stilul academic practicat în liceu şi tipul de predare dintr-o facultate. Fondurile au fost obţinute de Universitatea Cuza prin două tipuri de finanţări – Fondul de dezvoltare instituţională (FDI) şi ROSE – fonduri ale Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), dedicate reducerii abandonului şcolar în învăţământul secundar şi terţiar.loading...

Adauga un comentariu