Eveniment-Social

Zilele Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în perioada 24 – 28 septembrie 2021

Publicat: 23 sept. 2021
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Iași

În perioada 24 – 28 septembrie 2021, echipa Centrului  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă  Educaţională Iaşi organizează ZILELE CJRAE IAŞI, un eveniment care are rolul de a de a facilita contexte de abordare a preocupărilor comune practicienilor în domeniul educaţional.
Aflată la a V-a ediţie, manifestarea propune teme psihopedagogice în acord cu actualitatea, cu dinamica şcolii ancorată într-un timp al provocărilor şi contribuie la promovarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică, a proiectelor, programelor şi resurselor informaţionale în domeniu, precum şi la valorizarea specialiştilor din domeniul psihopedagogic: profesori consilieri şcolari, respectiv profesori logopezi.

Agenda manifestărilor va include dezbateri, conferință, ateliere de lucru, prezentare de resurse educaționale utile cadrelor didactice și părinților.

Agenda evenimentului se deschide vineri, 24 septembrie 2021, orele 13.00 – 15.00 cu dezbaterea Parteneriate active în construirea unei școli cu toleranță zero la bullying, organizată la sediul CJRAE. Participă reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor coordonatoare sau partenere: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Consiliul Județean Iași, UAIC Iași, Casa Corpului Didactic Iași, Consiliul Județean al Elevilor Iași, IPJ Iași – Biroul de siguranță școlară, IPJ Iași – Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității,  CPECA, ANITP, Asociația Salvați Copiii, Asociația Alternative Sociale, Asociația ProRuralis, Asociația Star of Hope.

Promovare a platformei „Harta serviciilor de sprijin pentru tineri și adulți”

Dezbaterea reprezintă un prilej de promovare a platformei „Harta serviciilor de sprijin pentru tineri și adulți” construită de CJRAE Iași. Platforma reprezintă un instrument de lucru ce oferă suport deopotrivă beneficiarilor în vederea alegerii serviciilor specifice cât şi instituțiilor și specialiştilor din domeniul socio-educativ, facilitând coordonarea resurselor și serviciilor la nivelul comunității.

Luni, 27 septembrie 2021, între orele 11:00 – 13:00 va avea loc conferința de încheiere a proiectului ERASMUS+ „Egalitate de șanse prin parteneriate active în oferirea de servicii și resurse de prevenire a bullyingului în mediul educațional” ID 2019-1-R001-KA104-061632.  Moderatorii, profesori consilieri școlari din cadrul CJRAE Iași, participanți la mobilitatea de formare din Barcelona vor provoca invitații prin abordări practice, interactive. În cadrul conferinței vor fi lansate broșurile: S.O.S.! Bullying! – material suport pentru profesori și S.O.S.! Bullying! – material suport pentru părinți.

Marți, 28 septembrie 2021, începând cu ora 14.00, Centrul de Documentare din cadrul CJRAE Iași va găzdui evenimentele Lectură și dialog și Toți suntem o minune – ceainărie literară. Plecând de la ideea că atunci când citești este provocator să discuți despre cărțile citite, cititorii, profesori consilieri școlari, vor prezenta rezultatul lecturilor în acord cu problematica evenimentului. Cu această ocazie lansăm și resursele elaborate la nivelul CJRAE Iași în anul 2021. Materialele vor putea fi accesate și în format virtual pe adresa http://cjrae-iasi.ro/info/cjrae/resurse

Ne propunem ca evenimentele din cadrul Zilelor CJRAE Iași să fie un prilej de dezvoltare a parteneriatelor active la nivelul comunității, să faciliteze dialoguri orientate spre soluții la problemele educaționale cu care școala ieșeană se confruntă și să consolideze comunitatea profesională a consilierilor și logopezilor școlari.

Adauga un comentariu