Economic Local

Zona Umedă Jijia Iași a fost desemnată sit RAMSAR! – FOTO

Publicat: 06 iul. 2020

Zona Umedă Jijia Iași a fost desemnată sit RAMSAR, fiind inclusă în rețeaua de arii naturale protejate de interes internațional. Secretariatul Convenţiei RAMSAR a acceptat propunerea facută din partea României și a desemnat „JIJIA IASI WETLANDS” cel de al 20-lea sit RAMSAR de pe teritoriul național, situat în întregime pe raza judeţului Iaşi. Noul sit RAMSAR are nr. 2422 în Lista zonelor umede de importanţă internaţională.

Acest lucru înseamnă apartenenţa la reţeaua internaţională de zone umede (declarate în baza Convenţiei RAMSAR) importante pentru conservarea biodiversităţii şi pentru susţinerea bunăstării umane prin menţinerea proceselor, beneficiilor şi componentelor ecosistemelor din aceste zone umede.

Astfel, Zona Umedă Jijia Iași stă alături de Niagara River Corridor (SUA), Laguna di Venezia (Italia), Baie du Mont-Saint-Michel (Franța) sau Northumbria Coast (Marea Britanie). În România, pentru a numi câteva dintre cele 20 de situri Ramsar, menționăm Delta Dunării, Insula Mică a Brăilei, Parcul Natural Porțile de Fier, Lunca Mureșului, Tinovul Mare Poiana Stampei.

Propunerea de declarare ca sit RAMSAR a zonei Jijia Iaşi – supranumită şi „Delta Moldovei” (care se suprapune peste limitele celor două situri NATURA 2000 ROSPA 0042 Eleşteiele Jijiei şi Miletinului şi ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioră-Prut) a fost făcută de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi cu sprijinul Serviciului Comisariatul Județean Iaşi al Gărzii Naționale de Mediu ( SCJ Iași – GNM), al Facultăţii de Biologie – Univ. „A. I. Cuza” din Iași (UAIC) şi al Societăţii Ornitologice Române (SOR) – Filiala Iaşi, prin intermediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) ca punct focal naţional RAMSAR.

Acceptarea, de către Secretariatul Convenţiei RAMSAR, a propunerii noastre reprezintă o recunoaştere pe plan mondial a importanţei şi a gestionării adecvate a zonei umede, nu impune restricţii/interdicţii suplimentare faţă statutul actual de sit NATURA 2000, dar necesită continuarea promovării utilizării înţelepte a zonei umede pe principiile dezvoltării durabile şi eforturi pentru menţinerea şi conservarea ei!

Zona Umedă Jijia Iași a fost desemnată sit RAMSAR: Oportunitate pentru autorităţi naţionale şi locale

Reprezentanții Agențieui pentru Protecția mediului Iași susțin că includerea sitului RAMSAR Jijia pe lista zonelor umede reprezintă o oportunitate pentru autorităţi naţionale şi locale, comunităţile locale, dar și proprietarii de terenuri.

„Ne exprimăm speranţa că includerea sitului RAMSAR Jijia IAŞI pe lista zonelor umede de importanţă internaţională (recunoscute ca resurse de mare valoare economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă) va constitui o oportunitate pentru toţi factorii interesaţi (autorităţi naţionale şi locale, comunităţile locale, proprietari de terenuri, investitori, institute de cercetare, asociaţii profesionale sau organizaţii nonguvernamentale etc.) de a colabora pentru dezvoltarea comunităţilor din zonă pe principiile dezvoltării durabile, cu punerea în valoare a patrimoniului natural şi păstrarea caracterului de zona umedă a sitului.

Şi aceasta mai ales în contextul actual în care, mai mult ca oricând, investiţiile în conservarea şi protejarea naturii sunt esenţiale pentru refacerea economică de după criza COVID-19.

Zonele umede (definite ca întinderi de bălţi, lacuri, mlaştini, ape curgătoare sau stătătoare, permanente sau temporare, dulci, salmastre sau sărate, inclusiv zonele de coastă) au rol esenţial în asigurarea calităţii apei, a aerului, stochează dioxid de carbon, reglează microclimatul local, atenuează inundaţiile şi menţin nivelul apei pe timp de secetă, sunt habitate propice pentru reproducere, hrănire, iernare şi mediu de viaţă pentru păsări, peşti şi alte specii acvatice şi semiacvatice, pot constitui zone de recreere, oferă peisaje atractive, pot contribui la dezvoltarea socio-economică a comunităţilor.

Mulţumirile şi aprecierile noastre pentru membrii Grupului de Lucru care, prin expertiza şi efortul lor, au facut posibil acest demers: conf. univ. dr. Carmen Gache – prodecanul Facultăţii de Biologie – (UAIC), şef lucrări dr. Ion COSTIN – Facultatea de Biologie (UAIC), ambii şi membri ai Societăţii Ornitologice Române (SOR), dr. Lucian Fasolă Mătăsaru – membru SOR, dr. geograf Dan Stoica – comisar Serviciul Comisariatul Județean Iaşi al GNM, dr. biolog Grigore Davideanu – Muzeul de Istorie Naturală (UAIC), drd. Petrișor Galan – Asociaţia Research Biodiversity Iaşi, ing. Catălin Platon – Preşedinte Romfish, ing. Galea Temneanu şi biol. Luminiţa Iconomu – APM Iaşi, dar şi reprezentantului Punctului Focal Naţional RAMSAR din cadrul MMAP – Roxana Ionescu“, spun reprezentanții APM Iași.

Convenția RAMSAR asupra zonelor umede s-a semnat în anul 1971 în oraşul cu acelaşi nume din Iran.

A fost ratificată până în prezent de 171 de state, inclusiv România ( prin Legea 5/1991).

La nivel mondial sunt declarate până în prezent 2392 situri RAMSAR, cu o suprafaţa totală de cca 250 mil. ha (de 11 ori suprafața României).

Cinci din nouă criterii îndeplinite

Situl RAMSAR Jijia-Iaşi ocupă o suprafaţa de 19423 ha, din care cca 17% zona umedă – râuri, bălţi, lacuri, mlaştini, iazuri piscicole, restul păşuni, teren arabil şi câteva petice de pădure.

Îndeplineşte 5 din cele 9 criterii stiinţifice (de natură ecologică, botanică, zoologie, limnologie şi hidrologie) de desemnare a unui sit RAMSAR:

Criteriul 1: este un timp de zonă umedă naturală şi „human made” rară pentru bioregiunea continentală din care face parte; situată în totalitate în bioregiunea continentală şi la limita cu cea stepică, caracterul stepic al zonei umede este foarte pronunţat;

Criteriul 2: zonă umedă care găzduieşte cca 200 de specii de faună (din care 171 specii de păsări) şi comunităţi ecologice rare, vulnerabile, periclitate, critic periclitate sau strict protejate (aflate pe Lista Roşie a UICN, în Anexa I sau II a Directelor Habitate şi Păsări, în Conveţia de la Berna sau Convenţia Speciilor Migratoare) – şi 7 tipuri de habitate de interes comunitar;

Criteriul 3: diversitate biologică ridicată – peste 300 specii de plante şi animale (din care 225 specii de păsări) şi 7 tipuri de habitate;

Criteriul 4: este loc important de reproducere, de iernare, de odihnă şi popas pentru speciile de păsări migratoare (pe ruta de migrare din zona boreală spre Mediterana şi Africa), dar şi loc important pentru viabilitatea populaţiilor speciilor non-migratoare;

Criteriul 5 – zonă umedă care găzduieşte în mod regulat peste 20 000 exemplare păsări de apă; în perioada de migraţie sau de iernat s-au înregistrat uneori şi efective de 40 000 de păsări, cele mai des întâlnite sunt: berze, lebede, raţe, gâşte, cormorani, stârci, lopatari, egrete, piciorongi, pescaruşi, lăcari etc.

Adauga un comentariu