Economic Local

A crescut numărul ieșenilor care au vizat carnetele de rentier agricol la APIA. Fermierii vor primi banii până la sfârșitul lunii noiembrie 2020

Publicat: 28 aug. 2020
Renta viageră reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, fiind înregistrat la APIA
Peste 2.000 de ieșeni care au vizat carnetele de rentier agricol la APIA vor încasa banii la sfârșitul anului 2020

Peste 2.000 de ieșeni care dețin carnete de rentier agricol au vizat documentele la APIA pentru a primi ajutoarele financiare ce se acordă în campania 2020. Numărul rentierilor agricoli din Iași a crescut în acest an față de anul 2019. Renta viageră reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa. Rentierii agricoli pot primi între 50 și 100 de euro pentru fiecare hectar de teren arendat

Peste 2.000 de ieșeni care dețin carnete de rentier agricol au vizat documentele la APIA pentru a primi ajutoarele financiare ce se acordă în campania 2020. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor legale, având siguranța unei surse viagere cu venituri garantate de stat.

Ieșenii care au calitatea de rentier agricol primesc între 50 și 100 de euro pentru fiecare hectar de teren arendat

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro pe an pentru fiecare teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafețele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

În anul 2020 a crescut numărul rentierilor agricoli din Iași înregistrați la APIA

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2020. În cazul decesului rentierului agricol, renta datorată acestuia poate fi încasată de moștenitorii săi doar dacă depun la APIA carnetul de rentier al defunctului. În anul 2019, fermierii din Iași care au semnat carnetele de rentier agricol au obținut de la APIA banii solicitați, fiind vorba de 630.000 de lei acordați rentierilor agricoli. Renta viageră a fost încasată de 2.000 de fermieri din Iași care au îndeplinit condițiile pentru a primi subvențiile solicitate de la APIA. În anul 2020, în jur de 2.300 de fermieri din Iași au solicitat renta viageră.

Fermele zootehnice din Iași au fost subvenționate cu 15,5 milioane de euro, subvenții APIA pentru anul de cerere 2019

Fermierii din Iași au încasat de la APIA pentru anul 2020 subvenții în valoare de 70 de milioane de euro. Persoanele fizice sau juridice din Iași care au solicitat subvenții au încasat banii și pentru fermele zootehnice. Cele mai mari sume au fost acordate crescătorilor de suine, fiind virate subvenții în valoare de 6 milioane de euro. Crescătorii de păsări din Iași au încasat 4 milioane de euro, iar crescătorii de bovine, 5,5 milioane de euro. Alte scheme de plată pentru care s-au acordat subvenții pentru anul 2019 sunt cele pentru tinerii fermieri, plata la înverzire, plata pentru culturi ecologice, ecocondiționalitate, pentru domeniul pomicol sau apicol.

În campania APIA 2020 de depunere a cererilor unice au fost depuse 20.000 de cereri cu o suprafață de 280.000 de hectare

Numărul fermierilor din Iași care au solicitat subvențiile în anul 2020 a scăzut, dar a crescut suprafața eligibilă la plată. Fermierii din Iași vor primi primii bani, respectiv avansul din subvenții începând cu luna octombrie 2020. Sumele acordate pentru fiecare schemă în parte vor fi stabilite până în luna octombrie a acestui an. În această perioadă, APIA mai primește cererile unice pentru acordarea subvențiilor, însă cu penalizări din cauza depășirii termenului de 15 iunie 2020, când s-a încheiat campania oficială de depunere a acestor documente.

Adauga un comentariu