Economic Local

ABA Prut-Bârlad intervine cu lucrări pe albia râului Bahlui! Lucrările au o valoare de 4 milioane de euro

Publicat: 11 nov. 2020
Aproximativ 4 milioane de euro alocă ABA Prut-Bârlad pentru intervenții la albia râului Bahlui. Intervențiile vor fi realizate în zona satului Pârcovaci, orașul Hârlău, județul Iași. Lucrările se vor derula pe o durată de 3
ABA Prut-Bârlad va interveni la barajul Pârcovaci, județul Iași, pentru lucrări de reabilitare

Constructorii pot primi 4 milioane de euro pentru intervenții la albia râului Bahlui. ABA Prut-Bârlad pune la bătaie această sumă importantă. Lucrările trebuie realizate în termen de 3 ani de la finalizarea licitației și semnarea contractului

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Prut-Bârlad intervine pentru punerea în siguranță a acumulării Pârcovaci, pe râul Bahlui, județul Iași. Licitația pentru realizarea lucrărilor este programată pe data de 26.11.2020. Prevederea bugetară a procedurii este de 18.826.878 lei, fără TVA, aproape 4 milioane de euro.

„De la punerea în funcțiune a acumulării și până în prezent au apărut o serie de deficiențe care afectează exploatarea în siguranță a barajului Pârcovaci. Lucrările au ca scop principal punerea în siguranță a îndiguirii râului Bârlad, asigurarea tranzitării în albie a debitului de viitură și punerea în siguranță a barajului acumulare Pârcovaci. Acumularea este amplasată pe râul Bahlui, amonte de localitatea Pârcovaci, la 10 kilometri de orașul Hârlău, județul Iași. Lucrările de punere în siguranță se vor executa pe amplasamentul lucrărilor existente ale acumulării (baraj, evacuator de ape mari, turn de manevră și golire de fund, stație de pompare etc.)”, se arată în caietul de sarcini.

Comisia de evaluare va alege oferta cu prețul cel mai mic.

Lucrarea trebuie executată în termen de 3 ani de la semnarea contractului

Demararea execuției este estimată pe data de 10.04.2021, cu termen de finalizare la finalul anului 2024.

„Operatorul economic trebuie să facă dovada că dispune de personal necesar și obligatoriu în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor aplicabile lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic, în conformitate cu prevederile legii 10/1995 și a altor legi incidente, privind calitatea în construcții, respectiv: șef șantier, specializarea construcții hidrotehnice, cu experiență în execuția de lucrări hidrotehnice cel puțin din categoria de imporrtanță B, responsabil tehnic cu execuția pentru domeniul construcții și amenajări hidrotehnice, autorizat pentru aprobarea procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții”, se mai arată în documentația procedurii.

Compania Națională de Investiții a intervenit pentru refacerea drumurilor afectate de calamități

Recent, Compania Națională de Investiții (CNI) SA a finalizat licitația pentru modernizarea drumurilor din comuna Ciortești, județul Iași. Valoarea finală a contractului este de 8.730.106 lei, fără TVA, aproximativ 1,8 milioane de euro. Oferta câștigătoare aparține societății Conest SA.

„În urma fenomenelor meteorologice periculoase din perioadele: 28 – 30.06.2018, pe teritoriul administrativ al Comunei Ciortești, Județul Iași, s-au produs pagube însemnate din cauza faptului că drumurile și podețele existente nu asigură scurgerea apelor. Pe teritoriul comunei Ciortești, inundațiile au constituit un fenomen deosebit, producerea acestora fiind cauzată atât de revărsarea unor cursuri de apă, cât și de scurgerile de torenți și de pe versanți. Drumurile comunale din localitățile Rotaria și Coropceni trebuie reabilitate și modernizate deoarece există riscul ca la următoarele precipitații abundente să ducă la ruperea acestora în totalitate și întreruperea circulației, acestea fiind drumuri de o importanță deosebită”, se arată în caietul de sarcini.

Adauga un comentariu