Stiri si curiozitati

Acatistul Bunei Vestiri de 12 ori într-o zi. Citește-l pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești

Publicat: 24 mai 2022
Acatistul Bunei Vestiri de 12 ori într-o zi
La vreme de necaz și suferință este bine să citim Acatistul Bunei Vestiri de 12 ori într-o zi pentru îndepărtarea tuturor relelor.

Multă lume se întreabă de ce este bine să citim Acatistul Bunei Vestiri de 12 ori într-o zi. Acesta are o putere vindecătoare deosebită și este făcător de minuni pentru cel copleșit de probleme și curprins de deznădejde. La vreme de necaz și suferință este bine să rostim câteva rugăciuni tămăduitoare și Acatistul Bunei Vestiri. Citește-l pentru a avea parte de binecuvântarea divină și de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Acatistul Bunei Vestiri de 12 ori într-o zi pentru îndeplinirea tuturor dorințelor

În momentele de grea încercare trupească sau sufletească este bine să rostim o rugăciune vindecătoare sau să citim un acatist. Este cunoscut faptul că rugăciunile sunt înzestrate cu o putere deosebită și îl ajută pe cel copleșit de necazuri să nu își piardă speranța și să își păstreze credința statornică.

La vreme de boală și durere trupească sau sufletească putem spune cea mai puternică rugăciune pentru sănătate. De grabnic ajutor în cele mai grele situații din viața noastră putem citi și Acatistul Atotputernicul Dumnezeu pentru îndepărtarea relelor.

Acatistul Bunei Vestiri este făcător de minuni și se citește cât mai des cu putință. Pentru îndeplinirea tuturor dorințelor și binecuvântarea divină putem citi acest acatist de 12 ori într-o zi.

,,Apărătoare Doamnă, pentru biruin­ță, mulțumiri, izbăvindu-ne din ne­voi, aducem ție, Născătoare de Dum­ne­zeu, noi, robii tăi. Ci, ca aceea ce ai stăpâni­re nebiruită, izbăvește-ne din toate ne­­voile, ca să strigăm ție: Bu­cură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

O, Maică prealăudată, care ai năs­cut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce va să fie pe toți cei care-ți cântă: Aliluia!

De asemenea, putem rosti pentru liniște sufletească și luminarea minții o rugăciune la aprinderea candelei. Aceasta se spune în fiecare seară și dimineață pentru a avea spor în toate și a fi feriți de toate cele rele.

Ce să rostești pentru a avea parte de ocrotirea divină

Atunci când suntem copleșiți de probleme și deznădejde este bine să rostim o rugăciune puternică. Rugăciunea este o hrană spirituală pentre credincios și un mijloc de comunicare cu divinitatea. În momente de suferință trupească sau sufletească putem citi Acatistul Bunei Vestiri de 12 ori într-o zi, dar și o rugăciune către Maica Domnului.

,,O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stă­pâ­nă Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și arată mila ta poporului drept-credincios; roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot po­porul cel bine-credincios, care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpas­tele, de boală, de cutremur, de po­top, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răz­boiul cel dintre noi, de toate durerile și tot ne­cazul.

Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preami­los­tivă, Năs­că­toare de Dumne­zeu prea­lă­udată, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor; ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re. Milostivește-te, Doam­nă Prea­cu­rată, spre ajutorul po­po­rului celui binecredincios.

La vreme de necaz și suferință este bine să citim Acatistul Bunei Vestiri de 12 ori într-o zi pentru îndepărtarea tuturor relelor. Acest acatist este făcător de minuni și de grabnic ajutor în cele mai grele momente.


Schimbarea la Față, 2022: Ce înseamnă și de ce o sărbătorim
Adauga un comentariu