Stiri si curiozitati

Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil. Ce rugăciune să rostești pentru a avea parte de protecția tuturor forțelor divine

Publicat: 03 nov. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil. Ce rugăciune să rostești pentru a avea parte de protecția tuturor forțelor divine
Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil are o putere tămăduitoare deosebită și este de grabnic ajutor la vreme de boală, întristare și deznădejde.

Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil are o putere vindecătoare deosebită și este făcător de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. La vreme de grea întristare, suferință și deznădejde, acest acatist este de grabnic ajutor. Iată ce rugăciune să rostești pentru a avea parte de protecția tuturor forțelor divine.

Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil

Atunci când suntem copleșiți de probleme și împovărați de păcate, gânduri negre și deznădejde este bine să citim zilnic Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil. Acesta are efect imediat pentru cel aflat în suferință. Pentru a avea parte de ocrotirea divină, de liniște sufletească, putere și spor în toate, se citește Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil.

,,Mare Voievod al oștilor cerești, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor măririi tale cele netrupești, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul și strigăm: scapă-ne din nevoi, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Ca pe un crainic mare al voii Celui Preaînalt și ca pe o călăuză binecuvântată a neamului omenesc spre Hristos, Domnul vieții și al învierii, cinstimu-te, Sfinte Voievoade Gavriil, și închinămu-ne credincioșiei tale ca unei icoane cerești a slujirii celei fără de preget, strigându-ți ție cu glasul evlaviei dreptmăritoare: Bucură-te, Gavriile, mare binevestitor!

Rugăciunile noastre primindu-le, Sfinte Voievoade Gavriil, ca pe o umilă ofrandă poartă-le dinaintea Dumnezeului celui viu și adaugă-le lor puterea ta mijlocitoare, că noi la tine nădăjduim și la tot ajutorul îngeresc pe care Dumnezeu l-a rânduit oamenilor, după bunătatea și înțelepciunea Lui. În genunchi cerșind îndurare pentru puținătatea și neputințele noastre, dumnezeieștii pronii ne încredințăm întregi, cu sufletele și cu trupurile deopotrivă, și, laolaltă cu cetele cerești, Dumnezeului oștirilor celor de sus îndelung Îi cântăm: Aliluia!”

Pe lângă acest acatist făcător de minuni, putem citi la vreme de necaz și boală Acatistul Izvorul Tămăduirii pentru vindecarea de suferințe trupești sau sufletești. Pentru luminarea minții, spor în toate și îndeplinirea dorințelor putem citi în fiecare zi Acatistul Sf. Treimi.

Cum să te rogi pentru a avea parte de ocrotirea divină

La vreme de grea încercare trupească sau sufletească este bine să rostim câteva rugăciuni de liniștire și de vindecare. Una dintre cele mai puternice rugi este cea către Sf. Arhanghel Gavriil.

,,O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârșit lucrătorule, care cu numele și cu fapta mărturisești puterea Celui Preaînalt, către puținătatea omenească apleacă-te cu îngăduință și veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, și călăuzește-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulțimea harurilor anume încredințate ție, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui și ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele și cu relele noastre ne știi; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârșirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că și îngerii se bucură.

Deci pricină de bucurie înlesnește-ne să fim Puterilor cerești celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaș te-a rânduit, voievod între voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră și învrednicește-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovnicește să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuțimea aripilor tale și de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputințele cele trupești și îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oștirile cerești și cu cetele drepților, spre împărăția luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul și cu tot cugetul nostru să aducem mulțumire, laudă și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Acatistul Sf. Arhanghel Gavriil are o putere tămăduitoare deosebită și este de grabnic ajutor la vreme de boală, întristare și deznădejde. Acest acatist se rostește cu multă credință, smerenie și cu mintea eliberată de gânduri negre.

Adauga un comentariu