Economic Local

AJOFM Iași plătește indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei fiecărui absolvent care o solicită, pentru o perioadă de 6 luni

Publicat: 19 iun. 2020
Absolvenții din Iași care vor să obțină o indemnizație de 250 de lei, lunar, timp de 6 luni, se pot înregistra la AJOFM Iași în termen de 60 de zile de la data absolvirii
Absolvenții cu vârsta minimă de 16 ani pot încasa de la AJOFM Iași o indemnizație de șomaj de 250 de lei

Absolvenții cu vârsta de minimum 16 ani care se înregistrează la AJOFM Iași primesc indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei.
Ajutorul financiar poate fi plătit pentru o perioadă de 6 luni dacă absolvenții depun actele la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Tinerii șomeri care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni primesc un stimulent de inserție de 1.500 de lei

Absolvenții din Iași cu vârsta de minimum 16 ani care se înregistrează la AJOFM Iași primesc indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la AJOFM Iași este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învățământul liceal.

Persoanele care vor să-și caute un loc de muncă se pot înregistra la AJOFM Iași pentru a afla ce posturi sunt disponibile

Elevii din Iași care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele AJOFM Iași în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. În cazul absolvenților de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la AJOFM Iași începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licență (dacă persoana promovează examenul de licență în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

AJOFM Iași plătește o primă de inserție în valoare de 1.500 de lei elevilor care se angajează pe o perioadă de 12 luni

Un absolvent al unei instituții de învățământ este persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Doar aceste persoane pot obține indemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei, timp de 6 luni. Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1.500 lei). Plata se efectuează în două tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni.

AJOFM Iași a acordat asistență pentru căutarea unui loc de muncă unui număr de 4.748 de persoane

Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele din Iași care se află în căutatrea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a AJOFM Iași, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă, modificată și completată. Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4.748 de persoane.

Ieșenii au la dispoziție 611 locuri de muncă vacante la diverse companii din Iași, în perioada 17-24 iunie 2020

Angajatorii din județul Iași au pus la dispoziția fiecărui absolvent care primește indemnizația de șomaj  sau celor care vor să își schimbe locul de muncă sute de noi oferte. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Fortei de Muncă (AJOFM) Iași, în perioada 17-24 iunie 2020 sunt disponibile 611 posturi libere. Dintre acestea, 235 de posturi sunt destinate celor care vor să se angajeze în domeniul servicii, iar alte 289 de oferte de muncă sunt disponibile în domeniul construcțiilor. În domeniul confecții se pot angaja 46 de persoane. De asemenea, 38 de joburi sunt disponibile în domeniul industrie.
Adauga un comentariu