Magazin

ANUNŢURI PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE

Publicat: 24 sept. 2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

             Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul executări silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de de 12, luna  octombrie, anul 2021, ora 12,00, LICITAŢIE (a-II-a) pentru vânzarea, către antrepozite fiscale de producţie autorizate, numai în vederea procesării*,a următoarelor bunuri mobile, în vederea confiscării în dosarul nr. 40/D/P/2018 al D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Ialomiţa de la numitul BUCEVSCHI C MIHAI-MARIAN :

  1. Motorină în cantitate de 608 litri, conform certificatelor de analiză motorina dispune de două tipuri de marcaj, respectiv :
  • Solvent Yellow 124
  • Solvent Blue 35
  1. Combustibilul de tip motorină este depozitat în rezervoare de plastic de culoare de alb, prevăzute cu grilaj metalic de susţinere tip “CUB” (rezervoare tip IBC cu capacitate de stocare de 1.000 litri), conform inspecţiei realizată în data de 26.03.2021 de S.C. GMT – Evaluări şi Consultanţă S.R.L – membru corporativ ANEVAR.;

Stocul de motorină se află în custodia comisionarului vamal RIDIA SERV S.R.L., din localitatea Dorneşti, judeţul Suceava .

Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 7.501 lei neimpozabil.Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din mun. Iaşi, str. Anastasie Panu, Nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iaşi, et. 1, jud. Iaşi.

Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări silite cazuri speciale.

Participanţii la licitaţii, sunt obligaţi să respecte prevederile legale, privitoare la răspândirea COVID-19 .

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

                 Agenţia Naţională de Administrare  Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul executări silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de 06.10.2021, ora 13.00, LICITAŢIE (a-I-a licitaţie) pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului SEBE SORINEL:

  1. teren extravilan în suprafaţă de 5.857 mp, identificat cu nr. cadastral 60060, CF: 60060 UAT Valea Seacă, situat în T45, P1370/19/1;1370/2/3;1370/13, jud. Bacău, preţ de pornire a licitaţiei 37.088 lei (exclusiv TVA)
  2. teren intravilan în suprafaţă de 1.066,40 mp, ID electronic 60059, nr. cadastral 264, nr. CF: 198, situat în loc. Valea Seacă, judeţ Bacău, preţ de pornire a licitaţiei 6.750 lei (eclusiv TVA)

 Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.

          Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iaşi Executări silite cazuri speciale.

 

Adauga un comentariu