Economic Local

ApaVital SA extinde rețeaua de apă din comuna Stolniceni-Prăjescu! Contractul are o valoare de 500.000 de euro

Publicat: 08 iul. 2021
Sediul ApaVital
Noi investiții sunt anunțate de compania de apă-canal din Iași

Comuna Stolniceni-Prăjescu va beneficia de investițiile anunțate de compania ApaVital. Rețeaua de apă urmează să fie extinsă pe o lungime de aproape 3 kilometri. Licitația pentru execuția lucrărilor este programată la finalul lunii iulie 2021

Compania de apă canal din Iași continuă investițiile anuale. Pe data de 27.07.2021 este programată licitația pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. Valoarea estimată a investiției este de 2.508.227 lei, fără TVA, aproape 500.000 de euro. Comisia de evaluare va alege oferta constructorilor cu prețul cel mai mic.

„Toate materialele și semifabricatele care intră în componența unor izolații vor fi introduse în lucrare numai dacă, în prealabil: s-a verificat dacă au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective și prevederilor proiectului, s-a organizat primirea și recepția materialelor și sunt îndeplinite condițiile pentru asigurarea păstrării calității și integrității lor la manipulare, depozitare și conservare a lor, materialele folosite să fie verificate înainte de punerea în operă, prin măsurarea dimensiunilor geometrice, umidității, în conformitate cu prevederile din normele tehnice în vigoare”, se arată în caietul de sarcini.

ApaVital a stabilit traseul pentru extinderea rețelei

Lucrările vor fi executate în satul Stolniceni-Prăjescu, din comuna cu același nume. Extinderea rețelei de apă se va realiza pe o lungime de 3.397 de metri, în timp ce canalizarea va fi extinsă pe o porțiune de 3.734 de metri. Se vor realiza și lucrări de subtraversare a unui drum județean.

„Pentru stațiile de pompe ape uzate, alimentarea cu energie electrică se va realiza prin câte un acord electric în cablu subteran din rețeaua existentă în zonă, funcție de avizul energetic obținut de la furnizorul de energie electrică, până la un bloc de măsură și protecție, poziționat pe un postament de beton cu copertină de protecție, amplasat în imediata apropiere a punctului de consum sau la punctul de racord. Se atrage atenția că instalațiile electrice vor fi executate numai de electricieni autorizați ANRE”, se mai arată în documentația procedurii.

ApaVital a semnat un contract și pentru extinderea canalizării din zona Bucium.

Compania de apă-canal înlocuiește rețeaua din cartierul Dacia

Totodată, recent, ApaVital a finalizat o licitație pentru lucrările de înlocuire a rețelelor de distribuție apă și de refacere a branșamentelor de pe strada Prof. I. Simionescu, zona Dacia, din Iași. Contractul a fost câștigat de societatea Rekainstal Shop SRL, din Iași, condusă de Ciprian Octavian Hriscu și Andreea Diana Zaharia. În 2020, cifra de afacere a firmei a fost de 2.988.453 lei, profit de 330.032 lei, datorii de 701.852 lei, cu un număr de 22 de angajați. Valoarea finală a contractului este de 333.120 lei, fără TVA. Lucrările vor fi executate pe o lungime de 304 metri. Mai mult, vor fi realizate intervenții pe rețeaua de distribuție apă pe calea de acces la punctul termic nr.15 Dacia.

„Rețeaua de apă proiectată se va racorda la extremități astfel: în capătul amonte, racordarea se va face în intersecția cu str. Columnei, la rețeaua de apă existentă PEHD De 160 mm pe str. prof. I. Simionescu; în capătul aval, racordarea rețelei de apă proiectată se va face la conducta PE De 63 mm existentă. Conducta azbo Dn 150 mm existentă, care este racordată la rândul ei la conducta Fd Dn 200 mm de pe str. Vitejilor, se anulează”, se arată în descrierea lucrărilor.

ApaVital are în portofoliu proiecte în valoare de 500 de milioane de euro, sumă obținută de Uniunea Europeană.

Adauga un comentariu