Economic Local

APIA a transmis situația finală a cererilor depuse în cadrul Măsurii 21 

Publicat: 26 oct. 2020
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Iași

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează că, în data de 23 octombrie 2020, s-a încheiat procesul de depunere a cererilor în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi, fiind accesată de un număr de 122.986 fermieri unici.

Situația cererilor depuse pentru Măsura 21 în perioada 25.09 – 23.10.2020, se prezintă astfel:

în sectorul zootehnic – bovine 44.960 cereri pentru un număr de 594.974 capete;

în sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine 40.067 cereri pentru un număr de 8.709.852 capete;

în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi 46.451 cereri pentru o suprafață de 66.526,85 ha.

În Anexă regăsiți situație detaliată a cererilor depuse în cadrul Măsurii 21, pe fiecare județ în parte.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

Alocarea financiară pentru această măsură este de 150 milioane de euro.

Fermierii din Iași pot obține între 2.500 și 7.000 de euro, ajutoare financiare pentru pierderile cauzate de pandemia de COVID-19

Agricultorii din Iași afectați de pandemia de COVID-19 pot depune cereri în cadrul Măsurii 21– „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19. Depunerea documentelor este gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) Iași. Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități, care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producției primare în agricultură, în special în sectoarele zootehnic, crescătorii de bovine, ovine și caprine, legume-fructe și cartofi, ca fiind cele mai afectate de impactul COVID-19.

Ieșenii care au muncit în străinătate pot obține fonduri europene de maximum 50.000 de euro pentru instalarea ca tânăr fermier

Ieșenii mai pot depune proiecte pe site-ul AFIR în cadrul submăsurii 6.1- „Instalarea tânărului fermier” până la sfârșitul anului 2020. Pot solicita finanțarea tinerii fermieri din diaspora care au absolvit în ultimii 5 ani calendaristici dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol atât din țări membre ale Uniunii Europene, cât și din țări terțe ale UE. O altă condiție este ca aceștia să fi avut un loc de muncă în domeniul agricol cel puțin 3 luni în ultimele 12 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare. Pentru dovada locului de muncă, în cazul în care solicitantul nu poate depune documentul autentificat cu apostilă, acesta poate depune un certificat de înregistrare care dovedește prezența solicitantului în statul în care a desfășurat activitate.

Adauga un comentariu