National

Atenție, români! Cresc facturile de la energie electrică în toată țara

Publicat: 01 nov. 2020
Persoane care ține în mână un bec aprins
De la 1 noiembrie, taxa de cogenerare este de aproximativ 5 euro/MWh

Duminică, 1 noiembrie, a intrat în vigoare Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) de creştere a taxei de cogenerare, taxă plătită de toţi consumatorii casnici sau industriali.

În acest fel, taxa de cogenerare creşte de la aproximativ 3,5 euro/MWh la circa 5 euro/MWh, o creştere de peste 40%.

Cresc facturile la energia electrică. Taxa de cogenerare: 5 euro/MWh

La nivelul României, taxa pe cogenerare va fi în valoare de peste 350 mil. de euro pe an, faţă de aproximativ 245 mil. de euro, când taxa de cogenerare era de 3,5 euro/MWh. Acest calcul este efectuat la un consum mediu naţional de aproximativ 8.000 de MWh, care include atât consumul casnic, cât şi cel industrial.

Taxa de cogenerare este achitată de toți consumatorii, fie că sunt casnici sau industriali. Ea revine ajutorului de stat acordat producătorilor de energie în cogenerare, cei mai mari beneficiari fiind CET-urile (centralele electrice de termoficare) care produc şi agent termic pentru populaţie.

Începând din luna iulie a acestui an, taxa a fost de aproximativ 3,5 euro/MWh, însă de la 1 noiembrie, taxa de cogenerare este de aproximativ 5 euro/MWh.

Prețuri, tarife și monitorizare

Multă lume se întreabă ce informații trebuie să conțină o factură. Tocmai de aceea, ANRE vine în ajutor și explică faptul că, pe factură trebuie să apară, într-un mod cât mai simplu și mai ușor de înțeles, elementele următoare:

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final;

b) numărul şi data emiterii facturii;

c) termenul de plată scadent;

d) perioada pentru care s-a facturat energia consumată;

e) modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare;

f) semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecţii de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalităţi pentru depăşirea puterilor contractate, penalităţi pentru abateri de la prognoza de consum, penalităţi pentru întârziere la plata facturilor etc.;

g) mărimile de facturat, cu precizarea dacă reprezintă valori măsurate, estimate sau contractate;

h) unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;

i) tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de sistem şi/sau de distribuţie, care intră în componenţa preţului/tarifului de vânzare, dacă este cazul;

j) temeiul legal de preţ, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate şi taxele aplicate în factură;

k) sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată;

l) certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;

m) valoarea totală de plată, cu specificarea cantităţilor totale de energie electrică facturate pe intervalul de facturare;

n) informaţii privind sumele de plată pentru care termenul scadent a fost depăşit la momentul emiterii facturii;

o) codul de identificare a locului de consum;

p) codul unic de identificare a punctului de măsurare;

q) modalităţi de plată a facturilor;

r) informaţii privind drepturile şi căile de atac de care dispun clienţii finali în caz de litigiu.

Acest lucru asigură faptul că clienților li se oferă informații clare și complete informații ușor de comparat cu alți furnizori de energie.

Adauga un comentariu