National

Cartea de identitate va avea amprente digitale și faciale. De când vor deține românii buletin electronic

Publicat: 25 mart. 2024
_____ Vizualizări 2 Comentarii
Cartea de identitate va avea amprente digitale și faciale. De când vor deține românii buletin electronic
Buletinele actuale trebuie înlocuite în totalitate de cele cu amprente digitale până în anul 2031.

Cartea de identitate va avea amprente digitale și faciale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca buletinele să aibă o amprentă facială și două amprente digitale. În Germania, cartea de identitate a cetățenilor conține un cip cu amprente, legea fiind aplicată din anul 2023. Iată de când vor deține românii buletin electronic.

Cartea de identitate va avea amprente digitale și faciale

În România, măsura va fi implementată prin introducerea buletinului electronic până în august 2031. Acesta va conține amprentă facială şi două amprente digitale. Încă din anul 2021, amprentele digitale sunt integrate în cipul cărților de identitate din Germania.

Această măsură a generat numeroase critici în Germania. Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o decizie și anume că prezența amprentelor digitale pe cărțile de identitate este legală, însă regulamentul trebuie ajustat.

Cu toate că drepturile fundamentale referitoare la viața privată și protecția datelor personale sunt limitate, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a concluzionat că introducerea amprentelor digitale în cărțile de identitate face mai dificilă falsificarea documentelor și furtul de identitate. De asemenea, acest lucru facilitează cetățenilor UE exercitarea mai ușoară a dreptului lor la liberă circulație în interiorul Uniunii Europene.

De ce buletinele electronice sunt considerate mult mai sigure

Potrivit Curții de Justiție a Uniunii Europene amprentele sunt înregistrate exclusiv pe documentul de identitate în sine, fără a fi stocate într-o bază de date centralizată. Noul buletin electronic va putea fi solicitat de părinţi pentru copii încă de la naştere, iar astfel românii vor renunţa la limita de vârstă de 14 ani pentru a putea deţine un document de identitate. Totuşi, până la împlinirea vârstei de 12 ani, noul buletin electronic nu va conţine amprentele digitale ale deţinătorului.

Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt următoarele: datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului; prenumele părinţilor titularului; un certificat pentru semnătură electronică şi, după caz,certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea suntdefinite în legislaţia din domeniu; datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.

Conform proiectului de lege, cărțile de identitate vor avea următoarele termene de valabilitate, de la  data eliberării: valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani; valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsăîntre 14 şi 18 ani; valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani; cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

După personalizarea şi transmiterea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă. Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

Cert este că buletinele actuale trebuie înlocuite în totalitate de cele cu amprente digitale până în anul 2031. Curtea de Justiție a Uniunii Eiuropene a precizat că viața privată și datele personale sunt suficient de protejate când vine vorba de cărțile de identitate electronice.

Comentarii
  • si pana la urma de când vor deține românii buletin electronic nu ai scris nimic! labareala de cuvinte. ai scris un roman de editorial, nimic concret!

Adauga un comentariu