Prima pagină » Local » Cât costă serviciul de pază și protecție pentru Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași?

Cât costă serviciul de pază și protecție pentru Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași?

18 iun. 2024, 15:54,
BZI.ro, în Local

Universitatea Gheorghe Asachi a scos la licitație publică serviciul de pază și protecție pentru Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași. Cu o valoare totală de peste 6 milioane de lei, durata contractului este de 24 de luni.

Campusul studențesc «Tudor Vladimirescu», care este administrat de către Direcția Servicii Studențești, are o suprafață de 137.148 mp, aproximativ 14 ha. În cadrul campusului sunt atât spații de cazare pentru studenți, cât și spații administrative în care își desfășoară activitatea personalul administrativ. În interiorul campusului sunt plasate 21 de cămine studențești. Primele cămine construite au fost T1-2 și T3-4, fiind date pentru cazare în anul 1969, iar ultimele au fost T18 și T19, finalizate în anul 1982.

Cât costă Serviciul de pază și protecție pentru Campusul ”Tudor Vladimirescu” din Iași

Conform datelor publicate pe SEAP, durata contractului va fi de 24 de luni și suma pe care Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” o va aloca va fi de 6.132.000 de lei, aproximativ 1.2 milioane de euro. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își propune să achiziționeze servicii de pază și protecție pentru 14 dintre obiectivele universității. În acest sens, universitatea va semna un contract cu un operator economic, iar serviciile vor fi prestate pe o durată de 24 luni, începând de la emiterea ordinului de începere a prestării serviciului.

Paza va fi asigurată de către societăți specializate în servicii de pază și protecție, care trebuie să fie constituite și să funcționeze potrivit legislației în vigoare. Acestea trebuie să respecte Legea 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, și HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003. Societățile vor avea ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri și valori importante, în condiții de maximă siguranță, precum și protecția umană.

Serviciul de pază și protecție se va achiziționa pentru spațiile de cazare a studenților, în căminele T1-T2, T3-T4, T5, T7-T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T18, și T19 din Campusul Studențesc Tudor Vladimirescu din Iași. Posturile de pază vor fi fixe, permanente și neînarmate. Serviciile vor fi prestate după un program de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an.

Criterii de atribuire pentru contractul de pază și protecție

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a stabilit criteriile de atribuire pentru achiziționarea serviciilor de pază și protecție. Acestea sunt împărțite în două componente principale: financiară și tehnică, fiecare având o pondere specifică în evaluarea ofertelor.

Prețul ofertei reprezintă componenta financiară și are o pondere de 80% din punctajul total. Astfel, maximul de puncte ce pot fi obținute pentru acest criteriu este de 80. Această abordare subliniază importanța unei oferte financiare competitive în procesul de selecție.

Componenta tehnică se concentrează pe experiența profesională specifică a personalului cheie propus de ofertant, în special a Managerului de Securitate. Evaluarea acestui factor se face în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 301/2012, care aprobă normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Conform acestei hotărâri, art. 25, alin. 2, lit. d), experiența în activități de coordonare, conducere și management a serviciilor de pază este esențială. Așadar, data limită până la care se pot depune ofertele pentru serviciul de pază și protecție pentru Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași este 03.11.2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *