Eveniment-Social

Câte persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, pe teritoriul județului Iași

Publicat: 23 iul. 2020
Câte persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, pe teritoriul județului Iași

Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până astăzi, 23 iulie 2020, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 1.204 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19 (cu 28 cazuri în plus față de ziua precedentă).

Câți ieșeni au fost diagnosticați cu noul coroanvirus

Dintre cele 1.204 persoane confirmate pozitiv, 1.012 au fost externate (cu 6 persoane externate în plus față de ziua precedentă). În județul Iași în ultimele 24 de ore s-a înregistrat un caz de deces în rândul persoanelor confirmate pozitiv.

Ministrul Sănătății a aprobat aplicarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu Covid-19

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii a aprobat modalitatea de aplicare a unor măsuri de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-COV- 2, în conformitate cu noile prevederi legale aprobate prin Legea carantinei şi izolării.

Astfel, Ordinul ministrului Sănătăţii nr 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-COV- 2* stabileşte criteriile pentru carantinarea sau izolarea persoanelor, după caz, precum şi carantinarea localităţilor, şi a fost publicat în cursul acestei dimineţi în Monitorul Oficial nr. 642.

Carantina persoanelor

Conform documentului, carantina se va impune pentru:

– persoanele care au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană confirrnată cu SARS- COV-2, prin testare cu metoda RT-PCR;

– persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidimiologic ridicat, ţări și/sau zone stabilite de către INSP, în condiţiile legii.

„Carantina se va realiza, după caz, la domiciliul persoanei carantinate, la o locaţie declarată de aceasta sau în spaţii special desemnate de către autorităţile competente. Etapele sunt următoarele:

Medicul curant sau organele de control recomandă carantina.

Medicul curant are obligaţia de a informa în termen de maximum 2 ore direcţia de sănătate publică județeană sau a municipiului București care confirmă sau infirmă măsura carantinării persoanei în spaţiul special desemnat de autorităţi.

Reprezentantul direcţiei de sănătate publică (DSP) emite o decizie administrativă privind carantinarea persoanei în spaţiul special desemnat de autorităţi în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medicul curant.

În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura carantinei recomandată în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locaţia declarată pentru carantină sau, după caz, spaţiul special desemnat de autorităţi.

Tot actul normativ stabileşte criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale.

Carantina zonală

Carantinarea zonală se va realiza în condiţiile:

– trend crescător pentru ultimele 14 zile;

– rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1000 de locuitori);

– ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunităţii faţă de focarele înregistrate în comunităţi închise (centre rezidenţiale, unităţi sanitare);

– ponderea populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste, atât în localitate, cât şi în zonele rurale ale judeţului;

– personal insuficient pentru desfăşurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;

– personal sanitar în/suficient în spitalele care asigură asistenţa medicală pacienţilor suspecţi/confirmaţi cu COVID-19 (focare în rândul

– personalului medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecţie;

– gradul de ocupare al paturilor, atât pe secţiile COVID, cât şi pe secţiile AŢI >90%, cu pacienţi din zona respectivă;

– populaţia din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.

INSP evaluează analiza de situaţie locală propusă de către DSP şi, în cazul avizării favorabile, o va transmite comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă (CJSU). Carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.

Propunerea de ridicare a măsurii de carantină zonală se va face pe baza analizei situaţiei epidemiologice efectuate de către DSP la 14 zile de la instituirea acesteia. Analiza va fi evaluată de către INSP şi în cazul avizării favorabile, va fi transmisă către CJSU.

Decizia de ridicare a carantinei se dispune prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.

Izolarea persoanelor

Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiţiei de caz stabilite de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, se realizează după cum urmează:

– în unităţile sanitare desemnate de Ministerul Sănătăţii care asigură asistenţa medicală a pacienţilor cu COVID 19 sau în zone tampon ale altor spitale din reţeaua sanitară publică sau privată, până la cofirmarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 prin test RT-PCR;

– locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare;

– la domiciliu sau la o locaţie declarată, pentru pacienţii asimptomatici, după evaluarea clinică şi paraclinică pentru o perioadă de 14 zile de la data diagnosticului.

Izolarea se instituie pe baza acordului persoanelor supuse examinării, în scopul efecuării examinărilor clinice, paraclinice şi a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 ore. Cel mai târziu, la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice şi paraclinice şi dacă se menţine riscul transmiterii viusului SARS-CoV-2, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-una din locaţiile prevăzute.

În situaţia în care persoana refuză măsura izolării sau măsura prelungirii izolării, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, care, în termen de cel mult 2 ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate de medic.

În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză nu poate părăsi locaţia unde se află izolată fără încuviinţarea medicului său a reprezentantului direcţiei de sănătate publică.

Măsura izolării instituite încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice şi paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

Dacă persoana diagnosticată cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SAR-CoV-2 este un minor, măsura izolării se instituie după caz, la domiciliul aparţinătorului ori la locaţia declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locaţie alternativă ataşată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare.

Pentru persoanele care au fost externate sau au refuzat internarea în luna iulie a anului 2020, unităţile sanitare şi serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv serviciul de ambulanţă Bucureşti şi Ilfov, sub coordonarea DSP judeţene/ a municipiului Bucureşti realizează, în regim de urgenţă, identificarea acestora, pe baza foilor de observaţie, a fişelor de solicitare ale ambulanţelor, buletinelor de analiza RT-PCR eliberate de laboratoarele autorizate, precum şi oricăror alte informaţii medicale care confirmă infectarea cu virusul SARS-CoV-2, precum şi evaluarea clinică şi paraclinică a acestora, în vederea instituirii măsurilor care se impun pentru limitarea răspândirii în comunitate a bolii, după cum urmează:

Pacienţii simptomatici cu test SARS-CoV-2 pozitiv vor fi izolaţi. Izolarea pacienţilor se instituie cu acordul acestora, pe baza aprecierii medicului curant, iar în lipsa acestuia, prin decizie a DSP ce se comunică de îndată persoanei supuse măsurii, în condiţiile prevăzute la art. 8 din Legea 136/2020, persoanele cu RT-PCR pozitiv pentru depistarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 vor fi izolate în locaţiile prevăzute conform ordinului de ministru.

Decizile de confirmare sau infirmare privind măsurile de izolare, prelungire a izolării sau carantinare reprezintă acte administrative cu caracter individual ce pot fi contestate de persoanele care se considera vătămate la instanta competentă în condiţiile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020.”, se arată în ordinul de ministru.

Adauga un comentariu